Twój dług w obrocie gospodarczym unieważniony? To możliwe

Unieważnienie długu w obrocie gospodarczym

Uniknięcie odpowiedzialności karnej od zaciągniętych zobowiązań finansowych brzmi jak piękny sen. To jednak rzeczywistość, w dodatku kształtowana prawem, zawartym w Kodeksie Cywilnym. Jak to możliwe?

Uregulowanie stosunków między dłużnikiem a wierzycielem

Cała sprawa opiera się na instytucji przedawnienia roszczeń, zgodnej z art. 117 § 2 Kodeksu Cywilnego. Definicja tam zawarta mówi o tym, że po upływie konkretnego terminu dłużnik (ten, którego instytucja przedawnienia dotyczy) może zrzec się spłaty zaciągniętego zobowiązania i w ten sposób, za pomocą prawa, uregulować stosunki z wierzycielem, który i tak nie dąży do spełnienia finansowych zobowiązań.

Przedawnienie długu ma swoje terminy

Podstawowy termin, który przyjmuje się w kwestii przedawnienia długu to 10 lat liczone od momentu powstania zobowiązania. Jednak formy finansowania są różne, dlatego i w tym przypadku powstało kilka wariantów czasowych, z których jeden sięga nawet jednego roku. Zerknijmy na każdy z nich.

3-letni okres przedawnienia

Jeśli spytasz o podstawowy termin przedawnienia roszczeń, odpowiemy – ten trzyletni. Tyczy się wszystkich zobowiązań z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i płatności okresowej. Mamy na myśli tutaj wszystkie kary i niedociągnięcia w umowach zawartych między klientem a wykonawcą.

2-letni okres przedawnienia

Tutaj pole do popisu mają przede wszystkim przedsiębiorcy, których firmy opierają się na handlu, ponieważ 2-letni okres przedawnienia dotyczy zobowiązań powstałych na płaszczyźnie nieuregulowanych faktur (o fakturach pisaliśmy tutaj: Programy do faktur – czy magazynowanie to podstawa każdej firmy? Poznaj TOP3 takich aplikacji) lub nieterminowej spłaty rozliczeń.

Roczny okres przedawnienia

Najmłodszy z trzech wariantów, mogłoby wydawać się, że najlepszy. Zakres możliwości korzystania z niego jest jednak znacząco ograniczony, bo dotyczy wyłącznie roszczeń związanych z umowami przewozu osób i umowami przedwstępnymi.

Uwaga: Pamiętaj, że czas w tym przypadku jest bardzo ważny. Po przekroczeniu prawnie ustanowionego terminu, egzekwowanie roszczeń staje się niemożliwe, ale mimo wszystko to dłużnik musi udowodnić sądowi, że termin od powstania zobowiązania do chwili obecnej przekroczył dany pułap czasowy.

Czy istnieje szansa na nadużywanie przedawnienia?

Istnieje, i wielu dłużników próbowało tę szansę praktykować, dlatego powstało tzw. „roszczenie niezupełne”, które w prawny sposób niweluje próby przymusowego egzekwowania przerywając lub zawieszając bieg całego procesu.