Gwarancja depozytów bankowych w Polsce

Gwarancja depozytów bankowych w Polsce.

Po kryzysie finansowym, w 2007 roku kiedy to upadł jeden z największych amerykańskich banków Lehman Brothers ludzie zaczęli mocno obawiać się o swoje pieniądze ulokowane w bankach. Wielu Polaków również zaczęło się zastanawiać czy mogą zaufać polskim bankom. Uspokaja fakt, że pomimo złej kondycji wielu banków w krajach Unii Eurpejskiej, nasze rodzime instytucje mają się całkiem dobrze. W ostatnim roku niemal wszystkie zanotowały rekordowe zyski i nic nie wskazuje na to, aby któryś z nich miał zbankrutować. Jednak Polacy nie mają powodów do obaw z jeszcze jednej przyczyny, a mianowicie istnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to instytucja do której mają obowiązek należeć wszystkie banki w Polsce i uiszczać na jego rzecz opłaty.

Głównym celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest zwrot ulokowanego kapitału klientom, w przypadku upadłości banku. Od stycznia 2011 roku zostały wprowadzone nowe regulacje w tym zakresie, wymuszone przez Komisje Europejską. Zgodnie z nowymi zasadami kwoty stanowiące równowartość do 100 tysięcy euro będą wypłacane w całości. Dawniej ta graniczna kwota wynosiła 50 tysięcy euro. Został również skrócony czas oczekiwania na wypłatę pieniędzy. Dawniej wynosił on 3 miesiące, obecnie 20 dni a docelowo ma trwać on maksymalnie 7 dni. Powyżej opisane zasady mają obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej.

Dzięki działalności BFG Polacy nie muszą się obawiać o swoje pieniądze zdeponowane w banku. Dodatkowo Fundusz wciąż wprowadza nowe regulacje aby jeszcze leiej zapewniać poczucie bezpieczeństwa klientom. Obecnie Fundusz dąży również do tego aby przekazywać klientom jak najwięcej informacji w zrozumiały sposób

Więcej artykułów