Inwestowanie w obligacje – na co zwracać uwagę?

Na co zwracać uwagę przy inwestowaniu w obligacje

Inwestowanie w obligacje staje się dziś coraz dostępniejsze i bardziej popularne wśród inwestorów. Jednak podobnie jak w przypadku innych form inwestycyjnych, aby osiągnąć satysfakcjonujące wyniki finansowe warto dowiedzieć się, na co zwracać uwagę przy wyborze poszczególnych obligacji.

Inwestowanie z samej swej natury jest związane z podejmowaniem pewnych, nie do końca bezpiecznych decyzji finansowych. Finanse osobiste inwestorów powinny być zabezpieczone w maksymalnym stopniu, jaki oferują obligacje o oczekiwanym poziomie rentowności. Tu właśnie pojawia się pytanie, który aspekt inwestycji ważniejszy jest dla konkretnego inwestora, wysoki poziom rentowności, czy wysoki poziom bezpieczeństwa.

Poszczególne rodzaje obligacji, czy nawet obligacje pochodzące od różnych emitentów i z różnych serii emisyjnych, różnią się pomiędzy sobą istotnymi dla inwestora parametrami:

  • oferowaną wysokością stóp procentowych,
  • poziomem zabezpieczenia wypłacalności zainwestowanego kapitału oraz należnych odsetek,
  • oraz płynnością inwestycji, czyli swobodą zbycia papierów dłużnych na wolnym rynku.

Wybór zestawu odpowiednich parametrów powinien zostać dostosowany do indywidualnych skłonności inwestorów, oraz rozwoju sytuacji na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.

Wysokie stopy procentowe uzyskiwane są głównie dla papierów dłużnych o większym poziomie ryzyka finansowego. Jest to obietnica oferowana w zamian za większe prawdopodobieństwo utraty kapitału.

Zainwestowane pieniądze mogą również podlegać mniejszej lub większej ochronie. Jak wcześniej wspomniano ma to związek również z oferowanym oprocentowaniem, jednak dla wielu inwestorów bezpieczne inwestycje stanowią priorytet, od którego nie są skłonni odejść. Powszechnie uważaną za najlepszą formę zabezpieczenia okazuje się tu hipoteka, umożliwiająca odzyskanie należności w czołowej grupie wierzycieli.

Sprzedaż papierów dłużnych przed terminem ich wykupu przez emitenta stosowana jest głównie przez fundusze inwestycyjne, uzyskujące w ten sposób znacznie wyższą rentowność, niż by to wynikało z podanego oprocentowania inwestycji. Zdarzają się jednak również przypadki, gdy sprzedaż obligacji podyktowana jest koniecznością, np. problemami finansowymi inwestora. Obligacje cieszące się większym zainteresowaniem wśród graczy znacznie łatwiej sprzedać, uzyskując oczekiwany efekt.