Ryzyko w funduszach inwestycyjnych

Ryzyko korzystania z funduszy inwestycyjnych.

W przypadku inwestowania w akcje, obligacje czy instrumenty pochodne musimy poświęcić na to sporo czasu. Wymaga to od nas śledzenia na bieżąco sytuacji na rynku i czytania sprawozdań publikowanych przez spółki. Niezbędna jest tu podstawowa wiedza z finansów, a także pewne zdolności analityczne aby na podstawie posiadanych informacji przewidywać jak będzie się kształtowała sytuacja na rynku. Jeśli nie mamy na to czasu i ochoty, a chcielibyśmy inwestować na rynku, najlepszym rozwiązaniem są fundusze inwestycyjne.

Fundusz inewstycyjny umożliwia swym klientom grupowe inwestycje. Posiada on kapitał złożony z wpłat dokonywanych przez jego uczestników. Kapitał ten jest inwestowany w papiery wartościowe bądź inne aktywa takie jak nieruchomości, surowce czy waluty. Co pewien czas każdy fundusz dokonuje wyceny posiadanych aktywów, dzięki czemu uczestnicy dowiadują się czy zainwestowane pieniądze przyniosły im zysk.

Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W nich pracują doradcy, którzy decydują o tym w co zostaną zainwestowane nasze pieniądze. Są to specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami i z dużym doświadczeniem, dzięki czemu są w stanie dość trafnie ocenić, która inwestycja będzie zyskowna.

Fundusze inwestycyjne w Polsce zyskują coraz więcej zwolenników. Klientów przyciągają przede wszystkim wysokie zyski, dużo wyższe niż w przypadku lokat czy obligacji. Jednak musimy pamiętać, że w tym przypadku ryzyko też jest dużo wyższe. Bywa, że nie tylko dana inwestycja nie przynosi nam zysku ale czasem nawet możemy na niej stracić.

To, jak dużo możemy zarobić oraz jak wysokie jest ryzyko zależy od wyboru funduszu. Do wyboru mamy następujące fundusze:

  • fundusze rynku pieniężnego – najbardziej bezpieczne, nie przynoszą zbyt wysokich zysków,
  • fundusze o ustalonym przychodzie – dają szanse na nieco wyższy zysk, ale także są związane z wyższym ryzykiem,
  • fundusze zrównoważone – zapewniają dość wysokie zyski, przy jednocześnie umiarkowanym ryzyku,
  • fundusze akcji – przy dobrej koniunkturze na giełdzie umożliwiają osiągnięcie bardzo wysokich zysków, jednak mogą nam również przynieść duże straty.

Zanim zdecydujemy się na inwestowanie w fundusze inwestycyjne powinniśmy zapoznać się z dokładną charakterystyką ich poszczególnych typów i zdecydować jak dużo chcielibyśmy zarabiać i na jaką ewentualną stratę możemy sobie pozwolić.