Alternatywne inwestycje finansowe

Alternatywne inwestycje finansowe

W zasadzie mało kto z nas inwestuje w sztukę, złoto czy nieruchomości. Nie ma się co oszukiwać, potrzebne są do tego odpowiednie środki, oraz smykałka do prowadzenia takiej działalności. Jednak, gdy się intensywnie zastanowić, inwestowanie w dane dobra materialne, mogą okazać się strzałem w dziesiątkę i pozwolić nam zyskać.

Długoterminowe zaangażowanie aktyw finansowych, po danym czasie zwrócą się nam wraz z rekompensatą właśnie za to, że na długi czas, „oddaliśmy” dane aktywa. Inwestorem może być osoba prywatna, agenda rządowa, fundusz emerytalny lub korporacja.

Inwestowanie ma sens

O ile świetnie zorganizowane inwestycje pozwolą na zasłużone zyski, o tyle wiedza na temat inwestowania wśród Polaków jest wciąż za mała. Ludzie boją się zwyczajnie w świecie, że się nie uda, lub że stracą to, co włożyli w dane inwestycje finansowe – nie bójmy się zatem pytać oraz zdobywajmy wiedzę w tym kierunku.

Często zaczyna mówić się o niestandardowych metodach inwestowania (np. w wino), co nie oznacza, że całkowicie pozbawionych sensu i wizji realnego sukcesu.

Gdzie szukać informacji?

Profesjonalne instytucje bankowe to przede wszystkim jasne procedury bankowe (czyli zrozumiałe dla każdego Klienta), ale również rzetelne i kompetentne doradztwo w dziedzinie finansów. Przede wszystkim każdy, kto zdecyduje się na alternatywne metody oszczędzania czy gromadzenia kapitału i powiększania swego majątku, powinien zdobyć podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, bankowości i finansów.

Dobrze jest również mieć zaufanego i doświadczonego doradcę, który wskaże kierunek, w jakim można skierować dane inwestycje, wybrane przez Klienta. Warto jest podjąć decyzję o tym, w jaki sposób, zapewnić sobie czy swoim bliskiem, pewną przyszłość.

Złoto i diamenty

Zdaniem specjalistów najpewniejsze jest inwestowanie w złoto i diamenty. Obecnie ceny tych surowców są dość niskie, dlatego warto je kupować a następnie odsprzedawać z zyskiem. Decydując się na inwestycje w złoto i diamenty, należy zwrócić uwagę na ich ciężar, czystość; a w przypadku diamentów dodatkowo na masę, barwę i jej odcień, oraz szlif. Ich wycena jest dość czasochłonna, nie ma bowiem na świecie dwóch identycznych kamieni.

Z tego też względu kupowane surowce powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. Zarówno przy ich kupnie, jak i zbyciu konieczna jest współpraca z renomowanymi domami aukcyjnymi, gemmologami, jubilerami. Jeśli zaś chodzi o złoto, to można inwestować w monety wykonane z tego kruszcu, sztabki.

Ryzyko w funduszach inwestycyjnych

Ryzyko korzystania z funduszy inwestycyjnych.

W przypadku inwestowania w akcje, obligacje czy instrumenty pochodne musimy poświęcić na to sporo czasu. Wymaga to od nas śledzenia na bieżąco sytuacji na rynku i czytania sprawozdań publikowanych przez spółki. Niezbędna jest tu podstawowa wiedza z finansów, a także pewne zdolności analityczne aby na podstawie posiadanych informacji przewidywać jak będzie się kształtowała sytuacja na rynku. Jeśli nie mamy na to czasu i ochoty, a chcielibyśmy inwestować na rynku, najlepszym rozwiązaniem są fundusze inwestycyjne.

Fundusz inewstycyjny umożliwia swym klientom grupowe inwestycje. Posiada on kapitał złożony z wpłat dokonywanych przez jego uczestników. Kapitał ten jest inwestowany w papiery wartościowe bądź inne aktywa takie jak nieruchomości, surowce czy waluty. Co pewien czas każdy fundusz dokonuje wyceny posiadanych aktywów, dzięki czemu uczestnicy dowiadują się czy zainwestowane pieniądze przyniosły im zysk.

Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W nich pracują doradcy, którzy decydują o tym w co zostaną zainwestowane nasze pieniądze. Są to specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami i z dużym doświadczeniem, dzięki czemu są w stanie dość trafnie ocenić, która inwestycja będzie zyskowna.

Fundusze inwestycyjne w Polsce zyskują coraz więcej zwolenników. Klientów przyciągają przede wszystkim wysokie zyski, dużo wyższe niż w przypadku lokat czy obligacji. Jednak musimy pamiętać, że w tym przypadku ryzyko też jest dużo wyższe. Bywa, że nie tylko dana inwestycja nie przynosi nam zysku ale czasem nawet możemy na niej stracić.

To, jak dużo możemy zarobić oraz jak wysokie jest ryzyko zależy od wyboru funduszu. Do wyboru mamy następujące fundusze:

  • fundusze rynku pieniężnego – najbardziej bezpieczne, nie przynoszą zbyt wysokich zysków,
  • fundusze o ustalonym przychodzie – dają szanse na nieco wyższy zysk, ale także są związane z wyższym ryzykiem,
  • fundusze zrównoważone – zapewniają dość wysokie zyski, przy jednocześnie umiarkowanym ryzyku,
  • fundusze akcji – przy dobrej koniunkturze na giełdzie umożliwiają osiągnięcie bardzo wysokich zysków, jednak mogą nam również przynieść duże straty.

Zanim zdecydujemy się na inwestowanie w fundusze inwestycyjne powinniśmy zapoznać się z dokładną charakterystyką ich poszczególnych typów i zdecydować jak dużo chcielibyśmy zarabiać i na jaką ewentualną stratę możemy sobie pozwolić.

Zalety i wady lokat inwestycyjnych

Lokaty inwestycyjne - co to jest?

Lokaty inwestycyjne to nieco specyficzna grupa lokat bankowych. Na czym polega ich specyfika? Decydując się na lokatę inwestycyjną musimy mieć świadomość, że nasz kapitał jest inwestowany przez konkretny bank w różne instrumenty finansowe na GPW. Oczywiście inwestowaniem naszego kapitału zajmują się specjaliści i profesjonaliści z branży, możemy mieć spore szanse na odniesienie sukcesu, a więc realnie wysokie zyski. Co powinniśmy wiedzieć o lokatach inwestycyjnych?

Lokata inwestycyjna, a kwestia bezpieczeństwa kapitału

Lokata inwestycyjna to propozycja zwłaszcza dla tych osób, które marzą o realnie dużym zysku, które są możliwe do osiągnięcia na GPW, jednocześnie nie ryzykując całością swoich oszczędności. Nic w tym dziwnego. Giełda papierów wartościowych to środowisko dość specyficzne. Znając tę specyfikę możemy zyskać wiele. Jednak nie znaczy to, że rzeczywiście uda nam się zarobić. Utrata dużej części lub całości kapitału w związku z nietrafioną inwestycją giełdową to czarny scenariusz, który jednak może mieć miejsce – i to bez większych przeszkód. Właśnie dlatego tak dużym zainteresowanie cieszą się lokaty inwestycyjne – o czym świadczy niejedno porównanie lokat (ranking lokat) bankowych. Lokata inwestycyjna, a konkretnie zysk z tego typu lokaty składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to kwota, która jest gwarantowana przez bank. Druga część to kwota należna inwestorowi, która jest zależna od sytuacji, która nastąpiła na giełdzie. Nie stanowi więc to wysokiego poziomu ryzyka, daje natomiast szansę na większe zyski (niekiedy dużo wyższe), niż klasyczne typy lokat bankowych, w których inwestujemy na zasadzie wysokości oprocentowania.

Podział zysków z inwestycji

Zainwestowane przez pracowników banku pieniądze w giełdowe instrumenty finansowe dają sporą szansę na osiągnięcie przez inwestora realnych zysków. Warto jednak pamiętać, iż wypracowane w ten sposób zyski nie należą się w całości inwestorowi. Określoną w umowie część zysków pobiera bowiem bank. Wysokość części zysków określana jest bowiem w regulaminie konkretnej lokaty inwestycyjnej. Zasada w tym przypadku jest dość prosta – im większe gwarantowane przez określony bank oprocentowanie lokaty, tym mniejszy jest udział inwestora w osiąganych zyskach. Co jeśli inwestycje przyniosą straty? W takim wypadku, po upływie okresu trwania lokaty, inwestor otrzymuje wpłacony wcześniej kapitał wraz z gwarantowanymi odsetkami. Sytuacja będzie wówczas identyczna jak w przypadku tradycyjnej lokaty terminowej. Natomiast jeśli powiodą się bankowe inwestycje, osiągnięte w ten sposób zyski mogą być nieporównywalnie wyższe niż te wynikające z inwestycji w lokatę terminową.

Lokata inwestycyjna to najlepsza lokata dla wszystkich tych, którzy nie mają problemu z zamrożeniem swoich oszczędności na określony, stosunkowo długi czas. Otóż niektóre banki oferują lokaty inwestycyjne, których okres trwania wynosi nawet 3 lata. Oczywiście wypłata środków przed zakończeniem umowy jest możliwa, jednak nie jest to opłacalne posunięcie. W większości przypadków oznacza to automatyczną utratę dotychczas zgromadzonych odsetek. Niekiedy także dodatkowo utratę części włożonego kapitału.

Podstawowe zasady gry na giełdzie

Podstawowe zasady gry na giełdzie

W trudnych czasach gdy występuje duża niepewność jutra, trudno znaleźć biznes, w który można zainwestować bez dużego ryzyka poniesienia straty. Jako, że pieniądze muszą być w ciągłym obiegu by przynosić zyski tym, którzy je posiadają, rosnącym zainteresowaniem zaczynają cieszyć się inwestycje na giełdzie papierów wartościowych. Jest to pewnego rodzaju gra, gdzie nieustannie odbywa się obrót papierami wartościowymi spółek giełdowych. Spółki akcyjne wypuszczają swoje akcje, np. kiedy mają w planach inwestycje, a nie mają gotówki na ich sfinansowanie. Osoby, które wierzą, że inwestycje te przyniosą firmie zyski i poprawią jej sytuację na rynku, decydują się wykupić ich akcje. W momencie gdy przedsiębiorstwo nie rokuje zbyt dobrze, inwestorzy decydują się sprzedawać akcje tej firmy. Jeśli kupujących jest więcej niż sprzedających, ceny akcji rosną, gdy jest odwrotnie, te spadają. Zarabiają ci, których inwestycje finansowe są trafione, tzn. udaje im się zakupić papiery wartościowe firmy gdy te są tanie i sprzedać, gdy ich notowania są na wysokim poziomie.

Rosnące zainteresowanie giełdą

Odkąd inwestycje giełdowe stały się ogólnodostępne i możliwe również za pośrednictwem Internetu, zdecydowanie więcej osób jest gotowa jest wyciągnąć własne oszczędności i spróbować swoich sił grając na giełdzie. Duży wpływ na zwiększenie się liczby graczy giełdowych mają reklamy, zachęcające do spróbowania i obiecujące szybki i łatwy zarobek. Należy pamiętać jednak, iż gra na giełdzie wymaga dużej wiedzy i zaangażowania, a i to nie gwarantuje, że uda się tam zarobić jakieś pieniądze.

Gra na giełdzie poprzez fundusze

Dla tych, którzy jednak chcieliby zainwestować swoje oszczędności na giełdzie, a nie mogą się całkowicie poświęcić na analizę sytuacji na rynku, lepszym wyborem będą fundusze inwestycyjne. Wystarczy zakupić jakiś pakiet jednostek uczestnictwa i sprawdzać czy ich wartość rośnie czy spada. Całą resztę pracy wykonują maklerzy giełdowi danego banku, starając się kupować papiery wartościowe, które przyniosą zyski. Należy pamiętać, że gra na giełdzie jest obarczona ryzykiem i istnieje możliwość poniesienia straty powierzonych środków.

Najciekawsze formy inwestowania oszczędności

Najciekawsze formy inwestowania oszczędności

Porównanie lokat bankowych dostępnych obecnie na rynku pokazuje, że przynoszą one zyski na bardzo niskim poziomie. Ich rentowność spadła niemal do zera. Mimo że najlepsza lokata ma obecnie oprocentowanie na poziomie 4 procent w skali roku, należy pamiętać, że można ją założyć… jedynie na 3 miesiące. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie zarobki będą mizerne.

Niskie oprocentowanie lokat nie skłania jednak większości Polaków do zaniechania ich zakładania. Od wielu lat cieszą się one dużą popularnością, dlatego banki prześcigają się w przyciąganiu nowych klientów chcących założyć lokatę. Dzieje się tak nie bez przyczyny – lokaty są bowiem dla banków bardzo dobrym i tanim źródłem finansowania.

Warto jednak pamiętać, że lokata to nie jedyna forma inwestowania. Istnieją bowiem akcje giełdowe, obligacje czy polisy typu unit linked. Odważniejsi inwestorzy decydują się także na wybór rozwiązań bardzo alternatywnych. Do najciekawszych z nich zalicza się kupno ubrań, starych instrumentów, książek i czasopism, zabytkowych samochodów oraz zabawek.

Aby wyjaśnić na czym polega rentowność tego typu inwestycji, warto posłużyć się przykładem. Niedawno za kilka milionów dolarów sprzedano starą sukienkę. Nie była to jednak zwykła kreacja – nosiła ją bowiem Marylin Monroe. Podobną sumę uzyskano za sukienkę Audrey Hepburn. Sukienki te osiągnęły zawrotną wartość nie ze względu na ich projektanta czy materiał, z którego zostały wykonane, ale z powodu osób, które były ich posiadaczami. Innym przykładem osiągnięcia ogromnych zysków z inwestycji alternatywnych jest kupno starych skrzypiec Stradivariusa. Ich wartość rośnie bowiem z roku na rok. Trzeba jednak pamiętać, że przedmioty takie mają niewielkie grono potencjalnych nabywców. Ich sprzedaż nie jest więc łatwa. Sprawę utrudnia również fakt, że by zainwestować w tego typu formy, trzeba posiadać pokaźną sumę gotówki.

Bez względu na to czy chcemy wybrać inne formy inwestowania niż lokata, czy też chcemy pozostać jej wierni, powinniśmy zapoznawać się z różnymi sposobami pomnażania kapitału. Ważne jest bowiem powiększanie swojej świadomości inwestycyjnej.