Podstawy finansowania przedsiębiorstw

Podstawy finansowania przedsiębiorstw

Młodzi przedsiębiorcy niejednokrotnie w ogóle w swym fachu się nie kształcą, przez co często spotykamy się z różnymi przejawami niekompetencji z ich strony, a to z kolei sprowadza się do obniżenia jakości funkcjonowania ich firm. Warto tę tendencję jednak zmienić, bo przecież to właśnie od niej zależy gospodarcza kondycja naszego kraju. Po drugie natomiast, przeciętny przedsiębiorca bez doświadczenia uważa niejednokrotnie, iż jedynym źródłem na zdobycie przezeń niezbędnego kapitału są kredyty dla firm, co również jest bzdurą, ponieważ takowe to przecież jedynie jedno z narzędzi. Przechodząc jednak do meritum, zacznijmy od zapoznania się ze źródłami finansowania.

Źródła finansowania przedsiębiorstw

Te dzielą się bowiem na źródła własne firmy, gdzie wymieniamy między innymi amortyzację, sprzedaż elementów majątkowych, które przyspieszą przepływ,, a także sprzedaż własnych artykułów bądź usług, oraz źródła obce, gdzie wymieniamy między innymi właśnie wspomniane kredyty dla firm, pożyczki czy dotacje. Naturalnie, zagadnienie to jest o wiele szersze, ponieważ pozyskiwanie środków pieniężnych to nie to samo, niż pozyskiwanie kapitału.

Czynniki wpływające na strukturę kapitału

Kolejnym ważnym elementem, determinującym to, czy kapitał nasz będziemy budować w oparciu o przykładowy kredyt dla nowych firm, czy o coś innego, są tak zwane czynniki wpływające na strukturę kapitału. Wyróżniamy tu zaś:

  • Zyskowność spółki
  • Tempo jej wzrostu
  • Podatek dochodowy
  • Płynność finansową
  • Ryzyko

Kredyt dla firm

Po trzecie wreszcie, gdy już na owy kredyt dla nowych firm się zdecydujemy, też nie możemy dać się ponieść złudnemu wrażeniu, iż jest to wyłącznie formalność. Ba, musimy pamiętać, iż dzielą się one na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, należy znać i przedłożyć bankowi ich przeznaczenie, należy spełni warunki jego uzyskania, należy zdecydować się na formę jego ewidencji i co bardzo ważne, należy dowiedzieć się co nieco o konsekwencjach niewywiązania się z umowy.

Reasumując, jeśli ktoś chce się uważać za przedsiębiorcę i ma ambicje, aby dążyć do sukcesu w tej materii, nie powinien zwlekać z przeanalizowaniem tej tematyki na własną rękę, tym bardziej że- jak widać- jest to wiedza stricte teoretyczna, która ma jednak olbrzymi wpływ na wszelkiego typu decyzje praktyczne.