Jak powinno się przeprowadzać porównanie lokat bankowych?

Jak porównać lokaty bankowe?

Wielu osób uważa, że założenie lokaty nie wymaga żadnego wysiłku. Wystarczy iść do banku, wypełnić wniosek i wpłacić pieniądze na podane konto, by po określonym czasie otrzymać kapitał wraz z odsetkami. Trzeba jednak pamiętać, że by być zadowolonym z założonej lokaty, należy poświęcić czas na znalezienie najlepszej oferty. Niezbędne jest zatem rzetelne porównanie lokat bankowych pod względem oprocentowania, czasu inwestycji i rodzaju danej lokaty.

Z porównania lokat płynie kilka korzyści. Najważniejszą z nich jest oczywiście wybór lokaty z najwyższym oprocentowaniem, czyli umożliwiającej osiągnięcie największych zysków. Jeśli sprawdzimy aktualny ranking lokat, szybko zauważymy, że najlepsze lokaty mają oprocentowanie rzędu 4 procent w skali roku, a niektóre produkty jedynie na poziomie… 1,5 procent w skali roku. Należy jednak pamiętać, że pierwsza grupa to produkty krótkoterminowe – najczęściej na okres 3 miesięcy. Warto jednak sprawdzić czy dana lokata oferuje możliwość jej przedłużenia na tych samych warunkach. Może się bowiem okazać, że lepiej będzie odnowić lokatę z wyższym oprocentowaniem niż wybrać produkt długoterminowy z niższymi odsetkami.

Kolejną korzyścią, którą niesie ze sobą porównanie lokat bankowych jest powiększenie swojej świadomości inwestycyjnej. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z różnorodności ofert bankowych i rodzajów produktów finansowych. Dzięki porównaniu możemy zainteresować się nie tylko tradycyjnymi lokatami ze stałym oprocentowaniem – możemy zapoznać się również z produktami strukturyzowanymi czy rentierskimi. Pozwala nam to na zdobycie lepszego rozeznania w różnych formach inwestowania.

Ponadto porównanie lokat zabezpiecza nas przed nieuczciwością doradców finansowych lub pracowników banków. Gdy zapoznamy się z aktualną ofertą co najmniej kilku instytucji, będziemy posiadać argumenty, które pozwolą nam bronić się przed „wciśnięciem” nam lokaty, która nie będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom.

Porównanie lokat jest więc bardzo ważne. Na szczęście dzięki dostępnym w Internecie rankingom nie trwa ono długo. Ranking lokat umożliwia bowiem szybkie zdobycie wszystkich potrzebnych nam informacji na temat lokat bankowych.

Dlaczego lokaty bankowe są uznawane za bezpieczny sposób oszczędzania?

Lokaty bankowe uznawane za bezpieczny sposób oszczędzania.

Niemal wszyscy z nas uważają, że lokaty bankowe są bezpieczne. Skąd jednak bierze się takie przekonanie? Czy lokując swoje oszczędności w banku, możemy być pewni, że zostaną nam w całości zwrócone. Które produkty bankowe tak naprawdę gwarantują największe bezpieczeństwo? I czy istnieją inne bezpieczne sposoby oszczędzania? Postaramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania w niniejszym artykule.

Oszczędzanie w banku jest uważane za bezpieczne z kilku powodów. Odnosząc się w szczególności do polskiego systemu bankowego należy przyznać, że banki w Polsce są bardzo stabilne. Po pierwsze banki w naszym kraju są dość restrykcyjnie kontrolowane, głównie za sprawą polityki prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po drugie, w Polsce funkcjonuje instytucja gwarantująca depozyty bankowe – czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zajmujący się zapewnieniem odpowiedniego działania rynku finansowego. BFG powstał w latach dziewięćdziesiątych i na początku jego głównym zadaniem miało być gwarantowanie depozytów bankowych. W tej chwili BFG w większej mierze skupia się na nadzorowaniu systemu bankowego w Polsce oraz gwarantowaniu płynności w bankach.

Lokując oszczędności w banku możemy mieć dużą pewność, że ich nie stracimy, nawet w przypadku bankructwa danej instytucji. BFG zajmuje się gwarancją depozytów bankowych do równowartości 100 tys. euro. Oznacza to, że posiadając lokatę na 400 tys. zł, w sytuacji upadku banku – cała ta kwota zostanie nam zwrócona. Gwarancje obejmują takie depozyty bankowe, jak:

  • Konta osobiste
  • Konta oszczędnościowe
  • Lokaty terminowe
  • Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Gwarancją nie są objęte np.: lokaty strukturyzowane; polisolokaty czy też depozyty, na których ulokowano środki przeznaczone do zakupu udziałów w funduszach inwestycyjnych. Uogólniając, można stwierdzić, że wszystkie depozyty bankowe, które mają charakter oszczędnościowi podlegają ochronie ze strony BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za ochronę oszczędności w bankach, jednak co z innymi podmiotami? Z pewnością, gwarancji BFG nie posiadają oszczędności lokowane w tzw. parabankach. Parabanki nie podlegają pod nadzór finansowy ze strony państwa, BFG oraz KNF. Dlatego lokowanie oszczędności w tego typu instytucjach wiąże się z dużym ryzykiem. W przypadku bankructwa parabanku, nie będziemy mogli liczyć na zwrot środków pieniężnych.

Ostatnią ważną kwestią, która może nam uświadomić, jak bezpieczny jest system bankowy w Polsce są źródła finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki do BFG płyną z:

  • obowiązkowej składki pochodzącej od banków działających w Polsce,
  • dochodów z pożyczek udzielanych przez BFG,
  • dotacji przyznanych z budżetu państwa,
  • pomocy zagranicznej np. z Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
  • linii kredytowej w Narodowym Banku Polski.

Czy inne produkty finansowe są równie bezpieczne jak lokaty bankowe? Wydaje się, że nie. Jednak bezpieczeństwo na podobnym poziomie gwarantują obligacje skarbowe. M.in. dlatego, że ich emitentem jest Skarb Państwa, co ogranicza ryzyko niemalże do minimum.

Podsumowując, oszczędności w polskich bankach są bezpieczne. Czuwają nad tym specjalne instytucje sektora finansowego. Dlatego lokując swoje środki finansowe w banku, możemy być pewni, że nawet w przypadku bankructwa, odzyskamy swoje oszczędności.