Jak zmniejszyć miesięczną ratę kredytów?

Jak obniżyć wysokość miesięcznych rat?

Nadmiar zobowiązań kredytowych to obciążenie nie tylko dla domowego budżetu, ale również dla samego kredytobiorcy, który musi pamiętać, aby terminowo spłacać różne kredyty w różnych bankach. Bardzo często spłata karty kredytowej, raty kredytu hipotecznego oraz dodatkowo udzielonej pożyczki gotówkowej następuje w różnych terminach, zatem przy okazji należy pamiętać, aby zapewnić środki na spłatę kolejnych rat, zlecając przelewy do różnych banków. 

O czym powinni pamiętać kredytobiorcy

W wielu przypadkach nadmierne obciążenie budżetu rozpoczyna się od jednego kredytu, zwykle na wyższą kwotę, który jest zaciągany z myślą o inwestycji długoterminowej. Takim kredytem najczęściej jest kredyt hipoteczny. Może to być również pożyczka zabezpieczona hipoteką, którą zaciąga się z myślą o konieczności dokonania remontu w domu czy w mieszkaniu. Po takim kredycie w wielu polskich rodzinach pojawiają się kolejne kredyty w postaci limitu na karcie kredytowej czy kredyt na zakup samochodu, bez którego coraz trudniej się żyje we współczesnym świecie.

Każdy kredyt i pożyczka mają różne terminy spłaty, mogą być również zaciągane w różnych bankach. Bardzo często każdy z produktów kredytowych jest również oprocentowany według różnych stawek. Pojawienie się niezaplanowanych wydatków czy jakiejś sytuacji losowej, gdy konieczne się staje sięgnięcie po kolejny kredyt, w wielu przypadkach oznacza brak zdolności kredytowej ze względu na nadmierne obciążenie kolejnymi kredytami. Z punktu widzenia banku najlepszym sposobem na zwiększenie zdolności do spłaty kolejnego kredytu jest spłacenie któregoś z kredytów, jednak kredytobiorca, który wnioskuje o kolejny kredyt raczej nie dysponuje wolnymi środkami na ten cel. Można jednak zamienić kredyty jednym kredytem konsolidacyjnym.

Co daje konsolidacja kredytów

Kredyt konsolidacyjny można rozumieć jako kredyt udzielany na spłatę innych kredytów. Jedna rata kredytu konsolidacyjnego zastępuje wszystkie raty posiadanych do tej pory kredytów. Zamiast spłaty kredytów i limitów kredytowych w różnych terminach kredytobiorca zapewnia środki na spłatę jednego kredytu w jednym terminie. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego to realne oszczędności dla kredytobiorcy. Przede wszystkim suma wszystkich rat kredytowych zostaje zamieniona jedną ratą, przy czym ze względu na długi okres spłaty niektóre zobowiązania również podlegają wydłużeniu w spłacie. Kredyty konsolidacyjne są również korzystnie oprocentowane, a ich oprocentowanie jest zdecydowanie niższe niż oprocentowanie limitu karty kredytowej czy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. 

Korzyści dla budżetu 

Jedna rata kredytu, która jest niższa niż suma rat kredytów, jaką do tej pory spłacał kredytobiorca – to podstawowa, ale niejedyna zaleta konsolidacji. Przy jednej racie spłacanej w jednym banku i w jednym terminie odchodzą koszty przelewów, jakie kredytobiorca ponosił w związku z koniecznością spłacania kilku zobowiązań. Dodatkową korzyścią jest również zmniejszenie ryzyka niezapłacenia raty kredytu, co mogło się zdarzyć przy spłacaniu różnych kredytów. Obniżenie miesięcznej raty kredytu to również podniesienie zdolności kredytowej kredytobiorcy, który dla banku staje się rzetelnym, wypłacalnym klientem. 

Klienci, którzy zastanawiają się, jak połączyć raty w jedną mniejszą ratę kredytu, powinni zajrzeć do porad ekspertów, który podpowiadają, na co zwracać uwagę przy konsolidacji kredytów.