Obliczanie zysku z lokaty. Ile zarobię na lokacie?

Lokaty oszczędnościowe

Lokaty oszczędnościowe. Co to jest lokata?

Lokata oszczędnościowa to produkt bankowy, który pozwala na odkładanie oszczędności. Banki inwestują te pieniądze na podstawie umowy. Konsument może w ten sposób zwiększyć nieco swoje oszczędności. Lokaty oszczędnościowe proponują także firmy pozabankowe. Warto rozejrzeć się również wśród ofert lokat internetowych.

Najwyższe oprocentowanie lokaty oferuje dziś Idea Bank – nie będzie ono jednak wyższe niż 4 proc.

Lokatę oszczędnościową charakteryzuje przede wszystkim:

 • bezpieczne lokowanie oszczędności na rachunku bankowym,
 • ochrona zgromadzonego kapitału przed inflacją,
 • niewielki zysk z odsetek od zgromadzonego na koncie oszczędnościowym kapitału.

Najbardziej popularne są w Polsce lokaty terminowe. Mają one stałe oprocentowanie i zazwyczaj jest to forma lokowania nadwyżek finansowych. Jest to też sposób na odłożenie pieniędzy, np. na wesele.. Dzięki temu środki nie znikną nim będą potrzebne.

Dopisanie odsetek do oszczędności na lokacie następuje w dniu zapadalności lokaty oszczędnościowej – czyli w dniu, w którym wygasa umowa z bankiem. Można wówczas zamknąć lokatę lub odnowić ją na kolejny okres. Już na etapie podpisywania umowy należy sprawdzić, na jakich warunkach nastąpi odnowienie lokaty..

Kalkulator odsetek z lokaty. Jak się liczy odsetki?

Na wynik zysku z lokaty ma wpływ oprocentowanie lokaty. Ale nie jest to jedyny czynnik. Warto zwrócić także uwagę na:

 • czas trwania lokaty – może trwać od jednego dnia do nawet 3 lat,
 • ilość dni w roku na podstawie której banki obliczają zysk,
 • wysokość kwoty wpłaconej na lokatę,
 • częstotliwość dopisywania odsetek (kapitalizacja odsetek) do kwoty na lokacie,
 • podatek Belki – podatek ten został stworzony przez byłego Ministra Finansów, Marka Belkę. Opodatkowaniu podlegają odsetki z lokaty, a także np. akcje giełdowe.

Bardzo duży wpływ na wartość zysku z lokaty posiada inflacja. Pieniądze tracą na wartości z każdym rokiem.

Liczba dni w czasie trwania lokaty ma duże znaczenie. Niektóre banki każdy miesiąc traktują jako 30 dni, inne zwracają uwagę czy lokata została np. założona na 3 miesiące w lipcu czy we wrześniu i obliczają zysk na podstawie konkretnej ilości dni w danym miesiącu. Z tego powodu lokaty sprzedawane teoretycznie na tych samych zasadach mogą przynieść różne odsetki.

Przy założeniu, że kwotę w wysokości 10 tyś. odkłada się na 3 miesiące należy ją pomnożyć przez ilość dni trwania lokaty (dni mogą zostać zaokrąglona np. do 90). Następnie pomnożyć przez procent (np. 4 proc) podzielony na ilość dni w danym roku. Niektóre banki zaokrąglają liczbę dni w roku do 360.

10000 x 90 x 0.04/360 = 10100 zł

Od odsetek należy jeszcze odjąć 19 proc. podatek Belki, czyli:

100 – 19 proc = 81 zł.

Ostatnia liczba to kwota, która stanowi faktyczny zysk z lokaty oszczędnościowej po 3 miesiącach oszczędzania na 3 procent.

Jeżeli ktoś chce poznać ten wynik szybciej, może wykorzystać internetowy kalkulator odsetek z lokaty. Należy tylko wpisać 3 wartości – środki na lokacie, jej czas i oprocentowanie. Jako wynik pojawi się także kwota podatku, który zabierze Urząd Skarbowy.

Lokata czy konto oszczędnościowe? Jak oszczędzać pieniądze

Na lokacie nie można jednak dowolnie wpłacać i wypłacać pieniędzy. Takie operacje są możliwe na koncie oszczędnościowym. Na pytanie “konto oszczędnościow czy lokata” można odpowiedzieć w taki sposób:

Zalety lokaty kapitału:

 • lokaty bankowe są bezpieczne ponieważ są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ochronie podlega kwota do 100 tyś. złotych,
 • lokaty kapitału są dostępne w różnych wariantach, każdy może znaleźć coś dla siebie. Można np. założyć sobie lokatę strukturyzowaną, która pozwala na inwestowanie części oszczędności bez ryzyka straty wkładu początkowego. Inną formą może być lokata walutowa, którą zakłada się w bankach zagranicznych,
 • istnieją lokaty bez zakładania konta w banku. Dzięki nim nie jest konieczny nowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
 • na rynku lokat można natrafić na różnego rodzaju promocje, które pozwalają na lepsze, krótkotrwałe, oprocentowanie.

Mimo wszystko, pieniędzy z lokaty nie można wypłacić przed terminem bez utraty odsetek. Dlatego na taką lokatę nie powinny trafić pieniądze, które mogą się przydać w dłuższej perspektywie. Nie można także wpłacać pieniędzy na lokatę co miesiąc.

Jeżeli konsument zamierza odkładać mniejsze sumy, lepszym rozwiązaniem będzie konto oszczędnościowe. Jest niżej oprocentowane ale pieniądze z konta oszczędnościowego można wypłacić w każdym momencie. Dodatkowe zalety to:

 • możliwość wpłacenia nawet niewielkich kwot – konto oszczędnościowe można założyć już od 50 czy 100 zł.
 • pieniądze można wpłacać co miesiąc, a wówczas procent jest liczony od coraz wyższych sum na koncie oszczędnościowym,
 • istnieje możliwość wypłacenia pieniędzy z konta – tutaj można przechowywać pieniądze odłożone na kryzysowe sytuacje.

Pieniądze odkładane na koncie oszczędnościowym nie będą procentowały tak samo jak na lokacie oszczędnościowej. Jednakże są dostępne w zasięgu ręki gdyby zaistniała potrzeba. Jeśli kwota byłaby zbyt mała w stosunku do potrzeb zawsze też można skorzystać z niewielkiej pożyczki.

Lokaty strukturyzowane – jak inwestować pieniądze

Lokaty strukturyzowane

Lokata strukturyzowana – co to jest i jak działa? Czy bankowe produkty strukturyzowane są opłacalne? Kiedy lokata strukturyzowana opłaca się bardziej, a kiedy lokata oszczędnościowa? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule

Lokata strukturyzowana – co to jest?

Lokata strukturyzowana (struktura) to jeden z dwóch produktów bankowych, które mają służyć oszczędzaniu pieniędzy. Wiele banków proponuje lokaty inwestycyjne jako inny rodzaj lokaty oszczędnościowej. Są to jednak dwa różne produkty – z różną możliwością poniesionych korzyści. Posiadają też różny poziom ryzyka, a banki oferują różne oferty.

Produkty strukturyzowane mogą mieć formę:

 • papierów wartościowych,
 • ubezpieczenia,
 • lokaty.

Zazwyczaj w bankach kwota minimalna na lokacie to 1000 zł. Okres zwrotu inwestycji to od 6 miesięcy do kilku lat. Z ogłoszenia banku można dowiedzieć się, co będzie stanowiło instrument bazowy czyli przedmiot inwestycji, który ma zapewnić zwrot całej kwoty inwestycji.

Co warto wiedzieć:

 • wcześniejsze wycofanie pieniędzy z lokaty strukturyzowanej może wiązać się ze stratami,
 • nie można określić konkretnej sumy zysków na początku inwestycji,
 • jeśli spekulacje nie przyniosą zysku, pieniądze na lokacie również nie zarobią.

Zamrożone przez trzy lata środki na koncie mogą nie przynieść żadnego dochodu. Jest to jednak zwykłe ryzyko inwestycyjne i obarcza się nim jedynie mniejszą część kapitału na lokacie.

Instrumenty strukturyzowane. Jak działa lokata

Aby założyć lokatę strukturalną, najpierw trzeba poznać okres subskrypcji. Jest to czas, przez jaki banki zawierają umowy z konsumentami, którzy chcą skorzystać z lokaty strukturyzowanej. Zazwyczaj trwa on około miesiąca. Po tym czasie bank inwestuje powierzone pieniądze.

Lokata strukturyzowana to inwestycja długoterminowa. Jej celem jest zwiększenie kapitału. Jednak obecnie bardzo trudno znaleźć ofertę, której oprocentowanie w skali roku przekracza 4 proc. Dodatkowo należy pamiętać, że lokaty strukturyzowane to w większym stopniu lokaty inwestycyjne. Jednocześnie klient banku nie dostaje gwarancji, że zysk uda się wypracować.

Jest to produkt, w którym kapitał podzielony jest na dwie oddzielne części:

 • oszczędności – jest to część bezpieczna, lokowana w obligacje skarbowe lub w obligacje korporacyjne. Dzięki tym obligacjom istnieje szansa, że konsument uzyska zwrot całego wkładu wpłaconego na lokatę strukturyzowaną,
 • inwestycje – część inwestycyjna stanowi zazwyczaj od 5 do 15 proc wkładu własnego konsumenta. Jest to kwota, którą bank lokuje w mniej bezpiecznym miejscu. Warto wiedzieć, że z tą częścią wiąże się ryzyko inwestycyjne.

Pierwszą część pieniędzy najczęściej inwestuje się w obligacje skarbowe. Natomiast druga część inwestycji staje się elementem spekulacji. Jest to ryzykowne, choć banki zawsze starają się ponosić jak najmniejsze ryzyko. Dlatego też pieniądze inwestuje się zazwyczaj w:

 • surowce naturalne,
 • waluty,
 • nieruchomości,
 • indeksy giełdowe,
 • produkty rolne.

Obliczenie stopy zwrotu jest możliwie na podstawie specjalnej formuły. Trzeba jednak pamiętać, iż takie obliczenia stanowi jedynie spekulacje. Czy pieniądze zarobiły, konsument dowie się dopiero w momencie zapadalności

Produkt strukturyzowany. Czy lokata się opłaca

Struktura powstała z myślą o osobach mających środki na koncie, które chcą zainwestować bez ryzyka straty. Wobec tego środki na lokacie są bezpieczne. W niektórych bankach istnieje także minimalna stopa zwrotu.

Istnieje jednak dość wysokie prawdopodobieństwo, że zysk nie będzie wysoki. Dodatkowe opłaty manipulacyjne mogą więc pochłonąć wypracowane nadwyżki z lokaty strukturyzowanej. Rezygnacja z lokaty jest też niekorzystna finansowo. Kalkulator finansowy również trudno wykorzystać dla środków, które być może zostaną zainwestowane z sukcesem.

Lokata ta może się opłacić tym, którzy nie potrafią sami inwestować na giełdzie i boją się utracić zainwestowany kapitał. Jeśli konsument zamierza jednak wziąć pożyczkę inwestycyjną, lepiej żeby inwestował samodzielnie. Wówczas zyskiem z takiej inwestycji nie będzie musiał dzielić się z bankiem.

Lokata inwestycyjna czy lokata oszczędnościowa

Na lokacie strukturyzowanej lepiej jest zainwestować pieniądze, które nie będą potrzebne w dłuższej perspektywie. Jeśli bankowi nie uda się zarobić na inwestycjach, to konsument nic nie straci. Gdy spekulacje finansowe będą udane, wówczas bank i konsument mogą wspólnie zarobić większe pieniądze.

Lokaty oszczędnościowe gwarantują zysk, lecz będzie on niższy, w stosunku do możliwego zarobku na lokacie strukturyzowanej. Konsument nie musi zastanawiać się jak wypłacić pieniądze z lokaty. Może to zrobić w każdej chwili, przy utracie odsetek, ale nie części kapitałowej. Nawet jeśli nie zbuduje wyższego majątku, to pieniądze nie stracą na wartości.

Na lokacie oszczędnościowej nie da się zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie. Jednak jeśli konsument wpłaci wszystkie oszczędności na lokatę strukturyzowaną, to skutki mogą być niekorzystne. W najgorszym wypadku konsument będzie zmuszony sięgnąć po pożyczkę, jeśli nie będzie chciał utracić części swoich oszczędności.

Lokaty bankowe bez zakładania konta. Oferta dla nowych klientów banków

pieniadze-lokaty

Lokaty bez zakładania konta to ciekawy sposób inwestowania niezbyt dużych oszczędności. Są uruchamiane zazwyczaj na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. W taki sposób przechowywane pieniądze nie tracą na wartości. Niewielki zysk może zminimalizować skutki inflacji. Nie jest to rozwiązanie pozbawione zalet, ale posiada także wady, które warto poznać.

Lokaty bez zakładania konta. Gdzie najlepiej ulokować pieniądze?

Lokata kapitału to produkt bankowy, który pozwala na odkładania oszczędności. Popularność kredytów zaciąganych w bankach (choćby kredytów hipotecznych) powoduje, że jest to jedno z bezpieczniejszych form zwiększania oszczędności. Pozwala z reguły na nietracenie wartości oszczędności, gdyż oprocentowanie pozwala na uniknięcie skutków inflacji (choć w części).

Znacznie większa część banków oferuje lokaty oszczędnościowe tylko w połączeniu z kontem osobistym (a niektóre nawet z kontem oszczędnościowym). Istnieje jednak na rynku kilka firm, które nie oczekują konta ROR. Zazwyczaj są to lokaty zakładane na krótki czas, co pozwala na dość szybki zarobek.

Banki, które oferują usługę lokaty oszczędnościowej bez konta traktują to jako produkt tylko dla nowych klientów. Między innymi Idea Bank, gdzie istnieje aż sześć ofert. Większość z nich jest jednorazowa. Oprocentowanie waha się tu od 2,3 proc do 4 proc w od 1 do 6 miesięcy. Podobną ofertę – ale tylko jeden produkt, posiada np. bank BGŻ – na 2,7 proc. na 3 miesiące.

Lokaty bez konta pozwalają na uniknięcie mnożenia niepotrzebnych rachunków bankowych, za które przecież trzeba zapłacić. Niestety, jest to przeważnie jednorazowa inwestycja, która nie daje wielkich zarobków. To świetny sposób na zamrożenie pieniędzy potrzebnych na wakacje lub święta – nadwyżki finansowe nie zostaną spożytkowane wcześniej.

Lokata bankowa. Czy lokata się opłaca

Każdą kwotę można wydać – i to w niezauważalny sposób. Założenie lokaty bankowej to mądra decyzja, jeśli ktoś otrzymał nadwyżkę pieniędzy. Może się to przyczynić do zwiększenia majątku konsumenta. Zwłaszcza jeśli pieniądze zostaną na lokacie dłużej niż przez kilka miesięcy.

Istnieje wiele różnych rodzajów lokat bankowych:

 • lokata terminowa – najpopularniejsza na rynku. Ma stałe oprocentowanie i jest częstą formą lokowania nadwyżek finansowych,
 • lokata rentierska – przydatna, jeśli ktoś posiada duży majątek. Bank przechowuje i obraca wpłaconymi środkami. Wypracowane w danym okresie odsetki wypłaca na konto,
 • lokata strukturyzowana – wpłacona kwota jest podzielona na dwie części. Pierwsza z nich jest bezpieczna – w 100 lub 80 proc. Druga część – to część wpłaconej kwoty przeznaczona na inwestycję. Na ewentualny zysk ma wpływ kurs walutowy, indeksy giełdowe i wartość, jaką przynosi inwestycja np. po 2 czy trzech latach,
 • lokata walutowa – zakup walut zagranicznych (np. funt czy frank szwajcarski) i inwestowanie ich na lokatach w krajach, gdzie taka waluta jest realnie wykorzystywana. Wahania walutowe pozwalają na zarobek, jeśli kupowane są taniej, by potem sprzedać gdy kurs będzie wyższy. Świetny sposób na zabezpieczenie pieniędzy. Waluta to jeden z przykładów alternatywnych inwestycji finansowych,
 • lokata progresywna – rodzaj tradycyjnej lokaty bankowej, w której oprocentowanie wzrasta z czasem. Plusem jest tutaj nie odbieranie wypracowanych odsetek na koniec każdego krótszego okresu. Nie jest to jednak tak opłacalna forma lokowania oszczędności, jak w przypadku tradycyjnej lokaty.

Każda z nich działa na nieco odmiennych zasadach. Wszystkie natomiast pomagają w oszczędzaniu nadwyżek finansowych. Mimo że początkowo dochód z lokaty oszczędnościowej zazwyczaj jest niski. to wieloletnie oszczędności mogą przynieść dużo bardziej zadowalające kwoty. Dzięki lokatom oszczędnościowym mniejsze oszczędności zaczynają się pomnażać. Inwestowanie pieniędzy zawsze jest bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie.

Lokaty bankowe. Wady i zalety

Lokata w banku daje wiele korzyści początkującym inwestorom. Plusy lokat:

 • nieduża ilość formalności, która pozwala na szybkie założenie lokaty. Zwłaszcza w banku, w którym istnieje konto oszczędnościowo-rozliczeniowe konsumenta;
 • lokaty kapitału są dostępne w kilku różnych wariantach, a oferty łatwo między sobą porównać;
 • na rynku lokat bankowych można natrafić na różne, interesujące promocje. Zwłaszcza dla nowych klientów;
 • lokaty bankowe są bezpieczne – pieniądze są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ochronie podlega do 100 tyś. zł. Gdyby bank miał problemy z wypłacalnością, to musi zwrócić wkład klienta, choć już bez odsetek. Jest to podstawa dochodzenia roszczeń w przypadku problemów finansowych banku.

Z drugiej strony warto też zwrócić uwagę na wady lokat bankowych. Minusy lokat:

 • fundusze powierzone na lokacie bankowej można wykorzystać po zakończeniu lokaty. Wcześniejsze jej zerwanie skutkuje utratą odsetek;
 • lokaty są niskooprocentowane więc zysk wypracowany w taki sposób nie jest zbyt wysoki. Jeśli inflacja będzie wzrastała szybciej niż oprocentowanie lokat – konsument zyska jeszcze mniej;
 • najlepsze lokaty w bankach są przeznaczone dla konsumentów, którzy decydują się na lokatę długoterminową;
 • promocje są zazwyczaj krótkotrwałe i służą jako element do pozyskania nowych klientów;
 • trzeba co parę lat przeglądać oferty konkurencyjnych banków.

Niezależnie od wad lokaty kapitału są tym mądrzejszym sposobem na zbieranie oszczędności. Oprocentowanie jest niskie, jednak pieniądze zarabiają i przynajmniej częściowo chronią ich właściciela przed rosnącą inflacją. Ponadto – oszczędności stanowią świetny wkład własny w kredyt konsumencki czy pożyczkę pozabankową.

Mimo wszystko zawsze trzeba pamiętać, żeby inwestować mądrze. Najpierw należy odłożyć pieniądze na niespodziewane wypadki. Warto więc stworzyć sobie poduszkę finansową na koncie oszczędnościowym. I dopiero później część zaoszczędzonych pieniędzy zainwestować na lokacie. Na lokatę natomiast można przeznaczyć tylko te pieniądze, które nie będą potrzebne w najbliższej przyszłości.

Kredyt konsumencki, a kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumencki, a kredyt konsumpcyjny. Poznaj róznice

Polacy w styczniu 2018 roku pożyczyli 6,35 mld złotych. To oznacza, że wzięli aż 548 tysięcy kredytów konsumenckich – dwa razy więcej, niż w zeszłym roku! A zobowiązania, na które się decydują, opiewają na coraz wyższe kwoty. W związku z tymi danymi zadaliśmy sobie pytanie o to, czym jest kredyt konsumencki, na jakich zasadach można go zaciągnąć i czy jest tym samym, co kredyt konsumpcyjny?

Kredyt konsumencki — co to jest?

Reklamy banków, firm pożyczkowych i SKOK-ów zachwalają kredyt konsumencki jako produkt finansowy udzielany każdemu. Faktycznie – taki kredyt może zaciągnąć każdy, kto posiada dobrą zdolność kredytową. Jest to rodzaj pożyczki chronionej przez prawo, na mocy Ustawy o kredycie konsumenckim. Udzielany na cel związany z prywatnymi potrzebami konsumenta i przede wszystkim – na jasnych zasadach.

Kredyt konsumencki nie może przekroczyć 255 550 zł. W zależności od wysokości pożyczki, okres spłacania kredytu może trwać do 10 lat. Produkt jest skierowany do osób fizycznych i nie może być udzielony przedsiębiorcom w związku z ich pracą zawodową.

Na decyzję o przyznaniu kredytu konsumenckiego przez bank duży wpływ ma analiza historii kredytowej na stronie Biura Informacji Kredytowej. Dobra historia w BIK świadczy bowiem o tym, że wcześniejsze kredyt spłacaliśmy regularnie i przede wszystkim w określonym przez umowę terminie. Firmy pożyczkowe natomiast nie mają obowiązku sprawdzania naszej historii BIK.

Kredytem konsumenckim możemy nazwać:

 • Umowę o pożyczkę gotówkową,
 • Umowę o kredyt,
 • Umowę o odroczenie spłaty kredytu – jeśli twoja umowa obliguje cię do ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z racji odroczenia spłaty.
 • Umowę o kredyt wiązany, w której bank wypłaca pieniądze na zakup towaru lub usługi, a ty nie jesteś dłużnikiem np. sklepu RTV/AGD, lecz banku.
 • Umowę kredytu odnawialnego – czyli kredytu podobnego do debetu na koncie. Przy czym kredyt odnawialny może stanowić kwotę nawet do 150 000 złotych. Z takiej pożyczki nie musisz korzystać od razu, ale może stanowić furtkę w razie nagłych wypadków. Co ciekawe – jeśli nie korzystasz z tych dodatkowych funduszy na koncie, nie płacisz także żadnych odsetek.

Rodzaje kredytu konsumenckiego. Jakiego kredytu potrzebuję?

Zastanów się na jaki cel potrzebujesz pożyczki. Na remont mieszkania? Na samochód? Na pralkę, która nagle się zepsuła? Może po prostu potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, żeby mieć pewność że w nagłej sytuacji ci ich nie zabraknie. A można wybierać spomiędzy różnych opcji:

 • Kredyt samochodowy,
 • Kredyt gotówkowy,
 • Karta kredytowa,
 • Kredyt odnawialny,
 • Pożyczka na raty.

Dla każdej potrzeby istnieje inny rodzaj kredytu. Ważne, żeby dobrać odpowiedni dla swoich potrzeb. Na kupno pralki nie potrzebujesz takiej samej kwoty co na remont czy samochód.

Umowa kredytu konsumenckiego. Co musi zawierać?

Na całkowitą kwotę kredytu składa się kilka różnych opłat, które konsument musi ponieść z własnej kieszeni. Dlatego jeśli kierujesz się tylko oprocentowaniem, jako kryterium wyboru pożyczki, możesz się bardzo zawieść.

Banki i firmy pożyczkowe udzielające kredytu konsumenckiego mają obowiązek podać wszelkie informacje o kosztach (RRSO – czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania), takich jak:

 • Całkowita kwota kredytu,
 • Stopa oprocentowania – czy jest ona stała, czy zmienna,
 • Odsetki,
 • Opłata notarialna,
 • Ubezpieczenie kredytu,
 • Odstąpienia od umowy,
 • Maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie.

Dodatkowe informacje, które powinny znaleźć się w umowie, to np. skutki spłaty kredytu przed terminem. Czy zyskasz z tego powodu jakąś prowizję? Pamiętaj, że bank nie może żądać od ciebie spłacania odsetek za okres po spłacie kredytu – nawet jeśli zrobisz to przed wyznaczonym terminem. Z drugiej strony – w jaki sposób pożyczkodawcy będą ubiegali się o należność w przypadku niespłacenia rat na czas? Jaką wysokość będą wówczas miały odsetki? W przypadku kredytu wiązanego w umowie powinien również znaleźć się opis towaru lub usługi, który kupuje kredytobiorca.

Czy warto zabezpieczyć kredyt konsumencki?

Odpowiednie zabezpieczenie kredytu może być dobrym rozwiązaniem. Nie jest ono co prawda konieczne, jednak ochrona przed długami jest dobrym pomysłem. Takim zabezpieczeniem może być żyrant. To osoba, która zobowiązuje się do spłacenia kredytu, gdyby kredytobiorca z różnych przyczyn nie mógł tego zrobić. Ten rodzaj zabezpieczenia można wykorzystać wielu sposobach kredytowania.

Należy jednak pamiętać, że jest to odpowiedzialność dla obu stron: zarówno dla osoby, która pożycza pieniądze, jak i dla żyranta. Przed podjęciem decyzji o podżyrowaniu komuś kredytu trzeba się mocno zastanowić i przeanalizować własną sytuację finansową – biorąc też pod uwagę to, że osobie, której zabezpieczyliśmy kredyt może “powinąć się noga” przy spłacaniu zobowiązania.

Oczywiście pomoc żyranta to nie jedyna opcja zabezpieczenia zaciągniętego długu. Innym sposobem jest zastaw. To zabezpieczenie rzeczowe poprzez tzw. “przewłaszczenie”. Jeśli zastawimy np. samochód, to na czas kredytu będzie on własnością banku. Kiedy przestaniemy spłacać kredyt, bank będzie mógł odebrać nam samochód jako swoją własność.

Jeżeli wydaje się to być dla nas zbyt ekstremalnym rozwiązaniem, to możemy skorzystać z zastawu rejestrowego. W tej sytuacji bank nie staje się właścicielem naszego samochodu (lub innej zastawionej rzeczy), ale ma prawo do ubiegania się o zwrot samochodu, gdybyśmy tej pożyczki nie spłacali. Jeśli nie będziemy chcieli wydać samochodu (lub innej zastawionej rzeczy), bank który udziela nam pożyczki, ma prawo do ściągnięcia go przez komornika.

Co się dzieje, gdy nie spłacamy kredytu? Konsekwencje braku spłaty

Z roku na rok coraz więcej ludzi ma problemy z terminowym spłacaniem rat kredytu na czas. Banki są w takich sytuacjach bezlitosne, a to oznacza dla konsumentów problemy. Takie kłopoty tylko zwiększają dłużnikom kwotę spłaty. Jeśli znalazłeś się w sytuacji losowej, która zmusza cię do odroczenia spłaty kredytu, natychmiast powinieneś poinformować o tym bank. Tamtejsi pracownicy pomogą ci zminimalizować konsekwencje niespłaconych pożyczek .

Jedną z pierwszych konsekwencji nie spłacania kredytu w terminie, jest wpis do bazy kredytowej w BIK. . Zła historia w Biurze Informacji Kredytowej jest istotna, ponieważ pamięć o niespłacanych na czas ratach zostaje tam przez kilka lat już po spłacie kredytu.

Telefony w środku dnia przypominające nam o zaległościach. Wezwanie sądowe do natychmiastowej zapłaty długu. Wizyta komornika sądowego w sprawie wyceny majątkowej. Takie historie najspokojniejszym potrafią spędzić sen z powiek. Nie pozwól, żeby i ciebie dotyczyły podobne wydarzenia. Komunikacja z bankiem to podstawa, jeśli chcesz zachować spokój w trudnych sytuacjach.

Charakterystyka kredytu konsumpcyjnego – czy różni się od konsumenckiego?

Rynek pożyczkowy wychodzi naprzeciw tym, którzy nie chcą tłumaczyć, po co potrzebują pieniędzy. Banki, firmy pożyczkowe i SKOK-i oferują jeszcze inny produkt – kredyt konsumpcyjny. Pomimo tego, że niektórzy używają tych pojęć wymiennie, nie zawsze jest on kredytem konsumenckim.

Czym wobec tego jest kredyt konsumpcyjny?

Są to wszystkie kredyty dostępne “na dowód osobisty” – pożyczki online, chwilówki czy kredyty gotówkowe 0%. Takie, przy których nie musimy zdradzać celu pożyczki. Kredytem konsumpcyjnym nie będzie wobec tego pożyczka na kupno samochodu. Kredyt konsumpcyjny nie jest też określony w polskim prawie i jest to bardziej “kategoria produktowa”.

Tani zakup waluty? To możliwe z naszymi 5 podpowiedziami

Jak tanio kupować waluty?

Jesteś przedsiębiorcą, a funkcjonowanie Twojej firmy opiera się na handlu? A może planujesz wyjazd na wakacje i zakup zagranicznej waluty jest niezbędny? Wiemy jak zrobić to taniej i chętnie podpowiemy. Gotowy?

Przemyśl, wybierz i dopiero kup

Znasz przysłowie mówiące o tym, że gdy człowiek się spieszy, to diabeł się cieszy? W tym przypadku ucieszy się, ale raczej pierwszy lepszy kantor, u którego zdecydujesz się zakupić walutę bez wcześniejszego przemyślenia. Jak dokonać tego zakupu jeszcze lepiej i zaoszczędzić pieniądze? Oto 5 podpowiedzi, które Ci w tym pomogą.

Podpowiedź 1: Wybór waluty. Od tego rozpocznij

Zanim zakupisz bilet na samolot i spakujesz walizki, sprawdź jaka waluta obowiązuje w kraju, do którego planujesz się wybrać. Sytuacja ma się podobnie w handlu – współpracujesz z firmą z Niemiec? Pewnie przyda Ci się euro. Wybór odpowiedniej waluty to podstawa, od której powinieneś rozpocząć.

Podpowiedź 2: Systematyczne zakupy. To bardziej opłacalne niż przypuszczasz

Wyjazd za granicę nie zdarza się za często, więc pewnie nie śledzisz rynku walutowego każdego dnia. Tym bardziej wybór momentu najkorzystniejszego na wymianę pieniędzy będzie dla Ciebie niełatwy, ale mamy na to rozwiązanie – zakupy waluty podziel na kilka partii i rozłóż je w czasie. W ten sposób nie narazisz się na niekorzystny moment zmiany kursu, a dodatkowo poznasz w czym leży istota rozsądnych, kantorowych zakupów.

W przypadku przedsiębiorców podpowiedź numer 2 jest łatwiejsza, bo jeśli prowadzisz firmę opartą na handlu (o nich pisaliśmy tutaj: Programy do faktur – czy magazynowanie to podstawa każdej firmy? Poznaj TOP3 takich aplikacji), to pewnie zakupu waluty dokonujesz zaraz po pierwszym kubku kawy każdego dnia. W takim razie Tobie systematyczność przychodzi naturalnie.

Podpowiedź 3: Euro i dolary kupuj we wtorki. Tak, dzień też ma znaczenie

Do doboru odpowiedniego dnia na zakup waluty wystarczy przejrzenie jakichkolwiek statystyk, traktujących o tym, w które dni są lepsze, a które gorsze dla kantorów. Oczywiście nie istnieje jeden klucz, według którego wybierzesz moment doskonały, ale na pewno zaoszczędzisz kupując euro i dolary we wtorki, a odpuszczając sobie jakiekolwiek kantorowe transakcje w piątki, bo wtedy ceny walut osiągają największą wartość.

Podpowiedź 4: Serwisy internetowe to dobra alternatywa. Korzystaj z niej

Okazuje się, że najbardziej atrakcyjne oferty walutowe prezentują kantory internetowe. To w nich panuje nie tylko różnorodność walut, ale i tańsza wymiana w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, wygoda i bezpieczeństwo, które, owszem, znajdziesz również w kantorze na rogu, ale na pewno w mniejszym stopniu.

Podpowiedź 5: Karta walutowa. Nie tylko bezpieczniejsza

Wyobrażasz sobie podróż z plikiem banknotów upchanym w kieszeni? Pieniądze nie tak trudno zgubić, a płatność kartą kredytową za granicą jest po prostu nieopłacalna. Rozwiązaniem tego okazuje się karta walutowa, dzięki której rezygnujesz ze zbędnych kosztów przewalutowania i transakcji, korzystasz z atrakcyjnych kursów walut, oferowanych przez kantory internetowe i zapewniasz sobie odpowiednią dawkę wygody.