Inwestowanie w obligacje – na co zwracać uwagę?

W dzisiejszych czasach inwestowanie w obligacje stało się łatwiejsze i bardziej popularne wśród inwestorów. Jednak podobnie jak w przypadku innych form inwestowania, aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki finansowe, należy zastanowić się, na co zwrócić uwagę przy wyborze poszczególnych obligacji.

Inwestowanie w obligacje – na co zwracać uwagę?

Inwestowanie ze swej natury wiąże się z podejmowaniem pewnych decyzji finansowych, które nie są do końca bezpieczne. Finanse osobiste inwestorów powinny być w jak największym stopniu chronione poprzez obligacje o oczekiwanych zyskach. Tu pojawia się pytanie, który aspekt inwestycji jest ważniejszy dla danego inwestora, wysoka rentowność czy wysokie bezpieczeństwo.

Poszczególne rodzaje obligacji, nawet obligacje różnych emitentów i różne serie emisyjne, różnią się następującymi parametrami ważnymi dla inwestorów:

  • Oferowane oprocentowanie,
  • Zapewnienie wypłacalności kapitału inwestycyjnego i wysokości należnych odsetek,
  • płynność inwestycyjna, czyli swoboda sprzedaży dłużnych papierów wartościowych na wolnym rynku.


Dobór odpowiedniego zestawu parametrów powinien być dostosowany do osobistych preferencji inwestorów oraz rozwoju lokalnych i międzynarodowych warunków rynkowych.

Wysokie stopy procentowe uzyskuje się głównie dla dłużnych papierów wartościowych o wyższym ryzyku finansowym. To obietnica w zamian za większą możliwość utraty kapitału.

Zainwestowane środki mogą być również mniej lub bardziej chronione. Jak wspomniano wcześniej, ma to również związek z oferowanym oprocentowaniem, ale dla wielu inwestorów bezpieczne inwestowanie jest priorytetem, z którego nie chcą rezygnować. Powszechnie uważa się, że najlepszą formą gwarancji jest tutaj hipoteka, która może odzyskać należności czołowej grupy wierzycieli.

Ze sprzedaży przez emitenta dłużnych papierów wartościowych przed terminem zapadalności korzystają głównie fundusze inwestycyjne, więc uzyskana rentowność jest znacznie wyższa niż zwrot z danego oprocentowania inwestycji. Zdarzają się jednak również sytuacje, w których sprzedaż obligacji nie jest konieczna, np. problemy finansowe inwestorów. Obligacje, które cieszą się większą popularnością wśród graczy, łatwiej sprzedają się i osiągają pożądany efekt.

Dodaj komentarz