Dlaczego lokaty bankowe są uznawane za bezpieczny sposób oszczędzania?

Niemal każdy z nas uważa, że ​​depozyty bankowe są bezpieczne. Ale skąd bierze się ta wiara? Jeśli zdeponujemy nasze oszczędności w banku, czy możemy być pewni, że zostaną nam zwrócone w całości? Jakie produkty bankowe naprawdę gwarantują największe bezpieczeństwo? Czy istnieją inne bezpieczne metody przechowywania? Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Dlaczego lokaty bankowe są uznawane za bezpieczny sposób oszczędzania?

Depozyty w banku są uważane za bezpieczne z wielu powodów. Mówiąc w szczególności o polskim systemie bankowym, trzeba przyznać, że polskie banki są bardzo stabilne. Przede wszystkim kontrola mojego kraju nad bankami jest dość ścisła, głównie ze względu na politykę Komisji Nadzoru Finansowego.

Po drugie, w Polsce istnieje bankowy fundusz gwarancyjny, który udziela gwarancji depozytów bankowych, co zapewnia normalne funkcjonowanie rynku finansowego. BFG powstał w latach 90., a jego podstawową misją było gwarantowanie depozytów bankowych. Obecnie BFG bardziej koncentruje się na nadzorowaniu polskiego systemu bankowego i zapewnieniu płynności banków.

Deponując oszczędności w banku możemy zapewnić, że nie zostaną one utracone nawet w przypadku bankructwa danej instytucji. BFG gwarantuje, że depozyty bankowe nie przekraczają 100 tys. zł. EUR. Oznacza to zainwestowanie 400 000 zł, a jeśli bank upadnie – cała kwota zostanie nam zwrócona. Gwarancja obejmuje następujące lokaty bankowe:

  • konto osobiste
  • konto oszczędnościowe
  • Lokata terminowa
  • Konta oszczędnościowe i czekowe

Gwarancja nie obejmuje np. lokat strukturyzowanych, lokat scentralizowanych czy lokat alokowanych na zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Generalnie można powiedzieć, że wszystkie depozyty bankowe należące do oszczędności są chronione przez BFG.

Bankowy fundusz gwarancyjny odpowiada za ochronę depozytów bankowych, ale co z innymi podmiotami? Oczywiście BFG gwarantuje, że żadne oszczędności nie zostaną zainwestowane w tzw. Parabanki. Parabanks nie podlega nadzorowi finansowemu państwa, BFG i Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego lokowanie oszczędności w takich instytucjach niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Jeśli parabank zbankrutuje, nie będziemy mogli liczyć na zwrot pieniędzy.

Ostatnią ważną kwestią, która może uświadomić nam, jak bezpieczny jest polski system bankowy, jest źródło finansowania bankowych funduszy gwarancyjnych. Finansowanie BFG pochodzi z:

  • Obowiązkowe darowizny od banków działających w Polsce,
  • dochody kredytowe z BFG,
  • dotacje z budżetu państwa,
  • pomoc zagraniczna, np. pomoc z Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
  • Linia kredytowa Narodowego Banku Polskiego.

Czy inne produkty finansowe są tak samo bezpieczne jak depozyty bankowe? Wydaje się, że nie. Podobny poziom bezpieczeństwa gwarantuje jednak dług publiczny.

Dodaj komentarz