Archiwum kategorii: Inwestycje

CO TO JEST LOKATA RENTIERSKA

Rentierzy to ludzie, którzy utrzymują się z kapitału. Jest to proces zbierania oszczędności, aby wyjść z pracy na pełnym etacie, który może trwać wiele lat. Jednak ze względu na niepewną wysokość Twojej przyszłej emerytury konieczne jest zdeponowanie dużej sumy pieniędzy – w większości przypadków są to kwoty znaczne. Opłaca się postawić większe oszczędności na lokatach rentierskich – dzięki temu można żyć wygodniej przez wiele lat. Co to jest kaucja za wynajem? Lokaty rentierskie to produkty ekskluzywne i niezbyt popularne wśród konsumentów. Banki zazwyczaj udostępniają je osobom, które zgromadziły duże aktywa, umożliwiając im odejście z etatu. Osoby, które w ten sposób zarabiają – mając już posiadany spory kapitał (w tym przypadku nieruchomości) – nazywane są rentierami. Założenie lokat Rentierskich trwa dłużej niż standardowych lokat, jest to okres od 12 miesięcy do 36 miesięcy. Od stałych lokat różnią się tym, że odsetki są natychmiast przelewane na osobiste konto inwestora. Odsetki dla najemców…

Czytaj dalej

LOKATA MOBILNA. CZYM JEST, JAK DZIAŁA

Lokaty bankowe są nadal jednym z najbezpieczniejszych sposobów do inwestowania i oszczędzania. Nadwyżkę finansową zamrażamy na pewien czas, co pozwala nam zachować jej wartość. Na takich lokatach nie zarobimy dużo, ale trudność w pozyskaniu środków może nam pomóc w zatrzymaniu gotówki, której potrzebujemy do realizacji celów. Jednym z najwygodniejszych sposobów oszczędzania dodatkowych środków jest lokata mobilna. Jak to działa? Odpowiedź znajdziesz w poniższym tekście. Lokata na telefon komórkowy. Jak to działa? Lokaty to tak zwane depozyty bankowe przekazywane do banku zgodnie z umową. Jednym z jej rodzajów jest tzw. lokata mobilna, która umożliwia przelewanie środków poprzez dostęp do aplikacji banku na telefonie komórkowym. Warto skorzystać z tego, że bank promuje tę formę, ponieważ jest to opcja pozwalająca na większy zysk finansowy. Osoby korzystające z bankowości mobilnej uzyskują lepsze warunki niż klienci, którzy osobiście wpłacają pieniądze w oddziałach banku. Aby zainicjować taką lokatę, musimy mieć dostęp do bankowości mobilnej. Istnieje także…

Czytaj dalej

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO – JAK INWESTOWAĆ MAŁE KWOTY

Jeśli mamy niewielką nadwyżkę fiskalną, warto w nie zainwestować. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych często daje możliwość inwestowania w małe fundusze. Co to jest fundusz inwestycyjny? Dlaczego warto tam inwestować? Fundusze inwestycyjne – czym one są? Fundusz inwestycyjny to forma inwestycji polegająca na koncentracji środków w jednym przedsiębiorstwie. Ich inicjatorem jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które jest podmiotem uprawnionym do zarządzania powierzonymi środkami. Społeczeństwo jest zwykle dużą instytucją, taką jak bank. Niektóre fundusze pozwalają nawet na niewielkie inwestycje – na przykład 50-100 zł. Działalność funduszy inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Jest to dokument identyfikujący fundusz inwestycyjny jako podmiot prawny. Jedynym celem funduszu jest lokowanie środków zebranych od inwestorów. Fundusz inwestuje wszystkie pozyskane środki w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Osoba wpłacająca środki do funduszu inwestycyjnego musi otrzymać pismo potwierdzające. Może być przyznawany w formie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. O ich wartości…

Czytaj dalej

3/3