Skuteczne zarządzanie młodą firmą, Rachunek zysków i strat to podstawa

Aby prowadzić skuteczne zarządzanie młodą firmą, trzeba się mocno postarać. Na początku jest zawsze dużo wydatków i tylko dobra strategia nie doprowadzi do załamania finansowego. Jak to zrobić? Podstawą jest rachunek zysków i strat.

Skuteczne zarządzanie młodą firmą? Rachunek zysków i strat to podstawa

Rachunek zysków i strat – o co chodzi?

Rachunek zysków i strat Twojej firmy to raport pozwalający zrozumieć przychody i wydatki, które Twoja firma wygenerowała w poprzednim okresie rozliczeniowym (na przykład jeden rok). Generalnie stworzenie takiego wykresu może dać wyobrażenie o tym, jak i gdzie „wypływają” środki firmy oraz z jakich źródeł firma otrzymuje środki na konto firmowe.

Oczywiście sam bilans nie jest rozwiązaniem, ale jeśli jest tworzony w dłuższej perspektywie i regularnie analizowany, pozwala zachować kontrolę nad finansami firmy, tym samym poprawiając jej kondycję.

Jak sporządzić rachunek zysków i strat

W wersji uproszczonej – przychód jest porównywany z poniesionym kosztem, ale czy można w ten sposób poznać coś innego niż szereg liczb? Absolutnie nie, więc jeśli chcesz zrozumieć źródło przychodów i wydatków podczas tworzenia takiego bilansu, stwórz raport, który jest podzielony na wiele grup finansowych i oparty na dłuższym okresie.

Mówiąc dokładniej, udostępniamy dwie formy sprawozdań finansowych. Jako przedsiębiorca powinieneś rozważyć:
Najbardziej szczegółową formą jest tabela kalkulacyjna, którą należy oprzeć na przygotowanych wcześniej grupach wydatków i dochodów, dzieląc je jednak ze względu na ich źródło pochodzenia. Na przykład tworząc:

 • Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • Dochód netto ze sprzedaży produktów
 • Dochód netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • Koszt sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • Koszt wytworzenia i sprzedaży produktów
 • Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
 • Koszt sprzedaży
 • koszty ogólnoadministracyjne
 • Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

Krótko mówiąc, porównujesz koszt wytworzenia towarów, materiałów i produktów z ich kosztami sprzedaży. To bardzo wymagający wybór, bo trzeba wykonać taką kombinację

Edycja porównawcza jako skuteczne zarządzanie młodą firmą

Czy wiesz, że te dwa warianty różnią się jedynie sposobem ustalenia wyniku sprzedaży netto? Wersja porównawcza dzieli głównie koszty według rodzaju, na przykład:

 • Przychody ze sprzedaży netto
 • Koszty operacyjne
 • zysk ze sprzedaży
 • Pozostałe przychody operacyjne
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • i wiele więcej.

Oczywiście istnieją inne możliwości kontrolowania wydatków i przychodów firmy, takie jak rzetelne fakturowanie. Procedura fakturowania – czy magazynowanie jest podstawą każdej firmy? Aby sprostać tym zadaniom, najlepsze tego typu aplikacje powinny mieć odpowiednie opcje i przystosowane do tego funkcje.

1 komentarz do “Skuteczne zarządzanie młodą firmą, Rachunek zysków i strat to podstawa”

Dodaj komentarz