Ryzyko w funduszach inwestycyjnych

Inwestując w akcje, obligacje czy instrumenty pochodne, musimy poświęcić im dużo czasu. Wymaga to od nas ciągłego monitorowania sytuacji rynkowej i czytania raportów wydawanych przez firmę. Wymagana jest tutaj podstawowa wiedza finansowa i pewne umiejętności analityczne, aby przewidywać warunki rynkowe w oparciu o dostępne informacje. Jeśli nie mamy na to czasu i chęci, a chcemy inwestować na rynku, najlepszym rozwiązaniem są fundusze inwestycyjne.

Ryzyko w funduszach inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne umożliwiają swoim klientom dokonywanie zbiorowych inwestycji. Jej kapitał składa się z wkładów jej uczestników. Kapitał ten jest inwestowany w papiery wartościowe lub inne aktywa, takie jak nieruchomości, surowce lub waluta. Każdy fundusz od czasu do czasu wycenia posiadane aktywa, aby uczestnicy mogli zrozumieć, czy zainwestowane środki przyniosły im zyski.

Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Współpracują z konsultantami, którzy określają naszą inwestycję kapitałową. Są ekspertami o odpowiednich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, dzięki czemu potrafią bardzo dokładnie ocenić, które inwestycje będą opłacalne.

Polskie fundusze inwestycyjne zyskują coraz więcej zwolenników. Klientów przyciągają przede wszystkim wysokie zyski, znacznie wyższe niż lokaty czy obligacje. Musimy jednak pamiętać, że w tym przypadku ryzyko jest również znacznie większe. Tak się składa, że ​​dana inwestycja nie tylko nie przyniesie nam zysków, ale czasami możemy nawet stracić pieniądze.

Ile możemy zarobić i jak wysokie ryzyko zależy od wyboru funduszu. Do wyboru mamy następujące fundusze:

Fundusze rynku pieniężnego – najbezpieczniejsze, nie przyniosą zbyt dużych zysków,
Fundusze o stałym dochodzie – dają szanse na nieco wyższe zyski, ale też z większym ryzykiem,
Zrównoważony Fundusz – zapewnia dość wysoki zysk, a jednocześnie ma średnie ryzyko,
Fundusze giełdowe – w okresie boomu giełdowego mogą nam przynieść bardzo duże zyski, ale mogą też przynieść nam ogromne straty.
Zanim zdecydujemy się zainwestować w fundusze inwestycyjne, powinniśmy zapoznać się ze szczegółową charakterystyką ich poszczególnych rodzajów i zdecydować, ile chcemy zarobić i ile możemy ponieść ewentualnych strat.

Dodaj komentarz