Skuteczne zarządzanie młodą firmą, Rachunek zysków i strat to podstawa