Skuteczne zarządzanie młodą firmą? Rachunek zysków i strat to podstawa

Jak zarządzać młodą firmą?

Zarządzanie młodą firmą nie należy do zadań najłatwiejszych. Na początku pojawiają się szeregi wydatków, które tylko przy dobrej strategii nie doprowadzą do finansowego upadku. Jak się za to zabrać? Rachunek zysków i strat to podstawa.

Rachunek zysków i strat – na czym to polega?

Bilans zysków i strat Twojej firmy to zestawienie, które pozwoli Ci poznać zarówno zarobki, jak i wydatki, które Twoje przedsiębiorstwo wytworzyło w ciągu ostatniego okresu obrachunkowego (na przykład roku). Bardzo często stworzenie takiego wykresu pozwala zauważyć, w jaki sposób i dokąd „wypływają” firmowe pieniądze, a z jakich źródeł firma je pozyskuje.

Oczywiście, sam bilans nie jest rozwiązaniem, ale jeśli stworzony na podstawie dłuższego okresu czasu i regularnie analizowany pozwala zachować kontrolę nad finansami firmy, a co za tym idzie – poprawę jej stanu i może pierwszy krok ku większym sukcesom.

Jak stworzyć rachunek zysków i strat?

W uproszczonej wersji – zestawić przychody z poniesionymi kosztami, ale czy da się w ten sposób poznać cokolwiek poza szeregiem cyferek? Zdecydowanie nie, dlatego jeśli tworząc taki bilans chcesz poznać źródła przychodów i wydatków, stwórz zestawienie podzielane na grupy finansów i oparte na zdecydowanie dłuższym okresie czasu.

Aby przejść do jeszcze większych konkretów, przedstawiamy dwie formy sprawozdań finansowych, które Ty przedsiębiorco powinieneś wziąć pod uwagę:

Wersja kalkulacyjna

Postać kalkulacyjna jest tą najbardziej szczegółową, którą powinieneś oprzeć na wcześniej przygotowanych grupach wydatków i przychodów, ale podzielonych według miejsca ich powstania. Na przykład tworząc:

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 2. Przychody netto ze sprzedaży produktów
 3. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 4. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
 5. Kosz wytworzenia sprzedanych produktów
 6. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 7. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
 8. Koszty sprzedaży
 9. Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

Najprościej mówiąc – zestawiasz koszty wytworzenia sprzedanych towarów, materiałów i produktów z kosztami uzyskami z ich sprzedaży. Jest wariantem dość wymagającym, bo przecież żeby dokonać takiego zestawienia potrzebujesz

Wersja porównawcza

Wiesz, że te dwa warianty różnią się między sobą wyłącznie metodą określenia wyniku netto ze sprzedaży? Wersja porównawcza opiera się głównie na podziale kosztów ze względu na ich typ, na przykład:

 1. Przychody netto ze sprzedaży
 2. Koszty działalności operacyjnej
 3. Zysk ze sprzedaży
 4. Pozostałe przychody operacyjne
 5. Pozostałe koszty operacyjne

I tak dalej. Oczywiście istnieją jeszcze inne możliwości kontroli wydatków i przychodów firmy, na przykład sumienne prowadzenie faktur (o tym pisaliśmy w artykule: Programy do faktur – czy magazynowanie to podstawa każdej firmy? Poznaj TOP3 takich aplikacji) i prawidłowo dobrana księgowość.

Więcej artykułów