Lokaty strukturyzowane – jak inwestować pieniądze

Lokata strukturyzowana – co to jest i jak działa? Czy bankowe produkty strukturyzowane są opłacalne? Kiedy lokaty strukturyzowane są bardziej opłacalne, a kiedy lokaty oszczędnościowe? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule

LOKATY STRUKTURYZOWANE – JAK INWESTOWAĆ PIENIĄDZE

Lokata strukturyzowana – co to jest?

Lokaty strukturyzowane (struktury) to jeden z dwóch produktów bankowych, których celem jest oszczędzanie pieniędzy. Wiele banków oferuje lokaty inwestycyjne jako inny rodzaj lokaty oszczędnościowej. Są to jednak dwa różne produkty – o różnych potencjalnych korzyściach. Mają też różne stopnie ryzyka, a banki podają różne kwotowania.

Produkty strukturyzowane mogą przybierać następujące formy:

  • Papiery wartościowe,
  • ubezpieczenie,
  • depozyt.

Generalnie w bankach minimalna kwota lokaty to 1000 zł. Okres zwrotu wynosi od 6 miesięcy do kilku lat. Z komunikatu banku można zrozumieć, co stanowi instrument bazowy, czyli cel inwestycyjny, który gwarantuje zwrot całej kwoty inwestycji.

Co powinieneś wiedzieć:

Wcześniejsze wycofanie środków z lokat strukturyzowanych może skutkować stratami.
Na początku inwestycji nie można ustalić konkretnego zysku całkowitego,
Jeśli spekulacja nie może przynieść zysku, zdeponowane pieniądze nie zostaną zarobione.
Zamrożenie środków na koncie na trzy lata może nie przynieść Ci żadnych dochodów. Jest to jednak normalne ryzyko inwestycyjne, które dotyczy tylko niewielkiej części funduszy inwestycyjnych.

Narzędzia strukturalne. Jak działają lokaty terminowe
Aby założyć lokatę strukturyzowaną, musisz najpierw znać okres subskrypcji. To okres, w którym banki podpisują umowy z konsumentami, którzy chcą korzystać z lokat strukturyzowanych. Zwykle zajmuje to około miesiąca. Następnie bank zainwestuje powierzone środki.

Lokaty strukturyzowane to inwestycja długoterminowa. Celem jest podwyższenie kapitału. Jednak obecnie trudno znaleźć ofertę z rocznym oprocentowaniem powyżej 4%. Dodatkowo należy pamiętać, że lokaty strukturyzowane są w większym stopniu lokatami inwestycyjnymi. Jednocześnie nie ma gwarancji, że klienci banku będą generować zyski.

Jest to produkt, w którym kapitał podzielony jest na dwie odrębne części:

Oszczędności-Jest to bezpieczna część inwestowania w obligacje skarbowe lub obligacje korporacyjne. Dzięki tym obligacjom konsumenci mogą uzyskać zwrot wszystkich wpłat na lokaty strukturyzowane,
Inwestycja — składnik inwestycyjny stanowi zwykle od 5% do 15% wkładu własnego konsumenta. To kwota umieszczona przez bank w mniej bezpiecznym miejscu. Warto zrozumieć, że ta część wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.
Pierwsze pieniądze są najczęściej inwestowane w obligacje rządowe. Z drugiej strony druga część inwestycji staje się elementem spekulacyjnym. Jest to ryzykowne, chociaż banki zawsze starają się podejmować jak najmniejsze ryzyko. Dlatego środki są zazwyczaj inwestowane w:

  • Zasoby naturalne,
  • waluta,
  • nieruchomość,
  • Indeks giełdowy,
  • Produkty rolne.

Stopę zwrotu można obliczyć według specjalnego wzoru. Należy jednak pamiętać, że takie wyliczenia to tylko spekulacje. Czy pieniądze zostaną zarobione, konsumenci będą wiedzieć, kiedy wygasną

Produkty strukturyzowane. Czy lokata się opłaca?
Ta struktura została stworzona z myślą o tych, którzy chcą inwestować pieniądze na swoich kontach bez ryzyka utraty. Dlatego środki na lokacie są bezpieczne. Niektóre banki mają też najniższą stopę zwrotu.

Jednak możliwość niskich zysków jest dość duża. Dlatego dodatkowe opłaty manipulacyjne mogą skonsumować nadwyżkę generowaną przez lokaty strukturyzowane. Zniesienie lokat jest również niekorzystne finansowo. W przypadku funduszy, które można z powodzeniem zainwestować, trudno jest również posługiwać się kalkulatorami finansowymi.

Dla tych, którzy sami nie mogą inwestować na giełdzie i obawiają się utraty kapitału inwestycyjnego, lokata ta może się opłacić. Jeśli jednak konsument zamierza ubiegać się o kredyt inwestycyjny, najlepiej, aby sam zainwestował. Wtedy zysk z tej inwestycji nie musi być dzielony z bankiem.

Lokata inwestycyjna lub lokata oszczędnościowa

W lokatach strukturyzowanych najlepiej inwestować w środki, które nie są potrzebne od dłuższego czasu. Jeśli bank nie może zyskać na inwestycji, konsument nic nie zyska. Kiedy spekulacje finansowe odnoszą sukces, banki i konsumenci mogą razem zarobić więcej pieniędzy.

Lokaty oszczędnościowe mają gwarancję, że będą opłacalne, ale będą niższe niż ewentualne zyski z lokat strukturyzowanych. Konsumenci nie muszą wiedzieć, jak wypłacić pieniądze z depozytów. Może to zrobić w każdej chwili, ale nie straci zainteresowania, ale nie straci kapitału. Nawet jeśli nie zbuduje większego bogactwa, pieniądze nie ulegną amortyzacji.

Oszczędności nie mogą zarobić dużych pieniędzy w krótkim czasie. Jeśli jednak konsumenci zdeponują wszystkie swoje oszczędności w lokatach strukturyzowanych, wpływ może być negatywny. W najgorszym przypadku, jeśli konsument nie będzie chciał stracić części swoich oszczędności, będzie musiał wziąć kredyt.

Dodaj komentarz