Obliczanie zysku z lokaty. Ile zarobię na lokacie

Lokata oszczędnościowa to produkt bankowy, który pozwala zaoszczędzić pieniądze. Bank zainwestował pieniądze zgodnie z umową. Dzięki temu konsument może nieznacznie zwiększyć swoje oszczędności. Oszczędności zapewniają również firmy pozabankowe. Warto to również zobaczyć w ofertach wpłat online.

OBLICZANIE ZYSKU Z LOKATY

Główne cechy lokat oszczędnościowych to:

 • Wpłacaj bezpiecznie swoje oszczędności na konto bankowe,
 • Chroń zgromadzony kapitał przed skutkami inflacji,
 • Niewielki zysk odsetkowy od kapitału zgromadzonego na rachunku oszczędnościowym.

Lokaty terminowe cieszą się największą popularnością w Polsce. Mają one stałe oprocentowanie i są zazwyczaj formą inwestycyjnej nadwyżki finansowej. To także sposób na zaoszczędzenie pieniędzy, np. na śluby… Dzięki temu środki nie znikną, zanim będą potrzebne.

W dniu wygaśnięcia lokaty oszczędnościowej, czyli w dniu wygaśnięcia umowy z bankiem, do lokaty oszczędnościowej doliczane są odsetki. Następnie możesz zamknąć lokatę lub odnowić ją na pewien czas. Już na etapie podpisywania umowy należy sprawdzić warunki kaucji odnowieniowej.

Kalkulator odsetek od depozytu. Jak naliczane są odsetki?
Oprocentowanie lokaty wpływa na wynik dochodów z inwestycji. Ale to nie jedyny czynnik. Warto również zwrócić uwagę:

 • Okres lokaty – może wynosić od jednego dnia do trzech lat,
 • Liczba dni w roku, w których bank nalicza zysk,
 • wysokość wpłaconej kaucji,
 • Dodaj częstotliwość oprocentowania (kapitalizację odsetek) do kwoty lokaty,
 • Podatek Belki – Podatek ten został stworzony przez Marka Belkę, byłego Ministra Finansów. Odsetki od depozytów i akcje giełdowe podlegają opodatkowaniu.

Inflacja ma duży wpływ na wartość zysku z inwestycji. Waluta traci na wartości z roku na rok.

Bardzo ważna jest liczba dni w okresie lokaty. Niektóre banki traktują każdy miesiąc jako 30 dni, inne zwracają uwagę na to, czy lokaty są zakładane, np. lipiec czy wrzesień przez 3 miesiące i obliczają zyski za określoną liczbę dni w miesiącu. Dlatego teoretycznie depozyty sprzedawane na tych samych warunkach mogą generować różne oprocentowanie.

Zakładając, że kwota 10 000 zł zostanie przedłużona o 3 miesiące, należy ją pomnożyć przez liczbę dni okresu lokaty (liczbę dni można zaokrąglić w górę np. do 90). Następnie pomnóż przez procent (na przykład 4%) i podziel przez liczbę dni w danym roku. Niektóre banki zaokrąglają liczbę dni w roku do 360.

10 000 x 90 x 0,04 / 360 = 10 100 zł

Od oprocentowania należy jeszcze odjąć 19%. Podatek Belki, a mianowicie:

100-19% = 81 zł.

Ostatnia liczba to rzeczywisty zysk z lokat oszczędnościowych z oprocentowaniem 3% po 3 miesiącach.

Jeśli ktoś chce szybciej poznać wynik, może skorzystać z internetowego kalkulatora oprocentowania lokaty. Wystarczy wpisać 3 wartości – fundusz, czas i oprocentowanie lokaty. Wynikiem będzie również podatek, który pobierze urząd skarbowy.

Konto depozytowe czy oszczędnościowe? Jak zaoszczędzić pieniądze

Nie możesz jednak swobodnie wpłacać i wypłacać pieniędzy z depozytów. Operację tę można wykonać na rachunku oszczędnościowym. Na pytanie „konto oszczędnościowe lub lokata” można odpowiedzieć w następujący sposób:

Zalety inwestycji kapitałowej:

 • Lokaty bankowe są bezpieczne, ponieważ są chronione przez bankowy fundusz gwarancyjny. Kwota gwarancji może wynosić do 100 000. złoty,
 • Istnieje wiele form lokowania kapitału i każdy może znaleźć coś dla siebie. Na przykład możesz założyć lokatę strukturyzowaną, która pozwala zainwestować część oszczędności bez obaw o ryzyko utraty początkowej lokaty. Inną formą mogą być lokaty walutowe otwierane w bankach zagranicznych,
 • Wpłać bez otwierania konta bankowego. Dzięki nim nie są potrzebne nowe rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
 • Na rynku depozytów można znaleźć różnego rodzaju promocje, aby zapewnić lepsze krótkoterminowe oprocentowanie.

W końcu pieniędzy na lokacie nie można z góry wypłacić bez utraty odsetek. Dlatego takie depozyty nie powinny otrzymywać długoterminowych użytecznych pieniędzy. Nie można też co miesiąc wpłacać pieniędzy na lokatę.

Jeśli konsumenci planują zaoszczędzić mniejszą kwotę, lepszym rozwiązaniem będzie konto oszczędnościowe. Ma niższe oprocentowanie, ale w każdej chwili możesz wypłacić pieniądze ze swojego konta oszczędnościowego.

Dodatkowe zalety to:

 • Możliwość wpłacania niewielkich kwot – konto oszczędnościowe można otworzyć już od 50 lub 100 zł.
 • Możesz co miesiąc oszczędzać pieniądze, a następnie obliczyć procent od coraz wyższych kwot na Twoim koncie oszczędnościowym,
 • Możesz wypłacić środki ze swojego konta – tutaj możesz odłożyć środki do wykorzystania w czasach kryzysu.

Środki zdeponowane na rachunku oszczędnościowym nie będą nagradzane jak lokaty oszczędnościowe. Jednak w razie potrzeby są w zasięgu ręki. Jeśli kwota jest zbyt mała w stosunku do Twoich potrzeb, w każdej chwili możesz skorzystać z niewielkiej pożyczki.

Dodaj komentarz