Zalety i wady lokat inwestycyjnych

Lokaty inwestycyjne to grupa nieco specjalnych lokat bankowych. Jaka jest ich specyfika? Decydując się na lokaty musimy mieć świadomość, że nasze środki lokowane są przez konkretne banki w różne instrumenty finansowe na GPW. Oczywiście naszymi inwestycjami kapitałowymi zajmują się eksperci branżowi i profesjonaliści, możemy mieć duże szanse na sukces, a tym samym na uzyskanie wysokich zysków. Co powinniśmy wiedzieć o lokatach inwestycyjnych?

Zalety i wady lokat inwestycyjnych

Emisja lokat inwestycyjnych i gwarancji kapitałowych

Lokata inwestycyjna to propozycja szczególnie odpowiednia dla tych, którzy marzą o realnie wysokich zyskach na GPW bez narażania się na wszelkie oszczędności. Nic dziwnego. Giełda to bardzo szczególne środowisko. Znając tę ​​specyfikę, możemy wiele uzyskać. Nie oznacza to jednak, że naprawdę możemy zarabiać. Utrata większości lub całego kapitału z powodu niepowodzenia inwestycji na giełdzie to czarna sytuacja, ale może się zdarzyć – bez większych przeszkód.

To dlatego lokaty inwestycyjne są tak popularne, o czym świadczy wiele porównań lokat bankowych (rankingi lokat). Lokaty inwestycyjne, a dokładniej zyski z takich lokat, składają się z dwóch części. Pierwsza to kwota gwarancji bankowych. Druga część to kwota do zapłaty przez inwestorów, która zależy od okoliczności wymiany. Nie niesie więc dużego ryzyka, ale daje szansę na wyższe zyski (czasem znacznie wyższe) niż klasyczne rodzaje lokat bankowych, w które inwestujemy w oparciu o stopy procentowe.

Podział dochodów z inwestycji

Środki inwestowane przez pracowników banków w instrumenty finansowe na giełdach dają inwestorom dobrą okazję do realizacji rzeczywistych zysków. Warto jednak pamiętać, że generowane w ten sposób zyski nie należą wyłącznie do inwestorów. Bank otrzymuje część zysku określonego w umowie. Wysokość części zysku określają przepisy o specjalnych lokatach inwestycyjnych. Zasady w tym przypadku są bardzo proste – im wyższe oprocentowanie depozytu gwarantowane przez dany bank, tym mniejszy udział inwestora w zysku.

Co jeśli inwestycja przyniesie straty? W takim przypadku po upływie okresu lokaty inwestor otrzyma wpłacony wcześniej kapitał oraz gwarantowane odsetki. Wtedy sytuacja będzie taka sama jak w przypadku tradycyjnych lokat terminowych. Z drugiej strony, jeśli inwestycja banku zakończy się sukcesem, zysk uzyskany w ten sposób może być znacznie wyższy niż zysk uzyskany z inwestowania w lokaty terminowe.

Dla wszystkich, którzy nie mają problemu z zamrożeniem swoich oszczędności na określony, stosunkowo długi okres, najlepszymi lokatami są lokaty inwestycyjne.

1 komentarz do “Zalety i wady lokat inwestycyjnych”

Dodaj komentarz